Print

Integrace PAC Modicon a měničů Altivar Process snižuje celkové provozní náklady

-- 20.11.15

Schneider Electric uvolnil k prodeji novou generaci řídicího systému ePAC Modicon M580 a novou řadu frekvenčních měničů Altivar Process. Tyto produkty jsou určeny pro stejný typ úloh i stejný segment zákazníků. Jejich vzájemná integrace přináší uživatelům celou řadu výhod.

Požadavky a trendy v průmyslu

Frekvenční měniče i řídicí systémy PAC (Programmable Automation Controller) jsou v průmyslu široce používány. Z hlediska zvýšení produktivity jak inženýrských firem (zabývajících se jejich implementací a integrací do technologických procesů či zařízení), tak jejich koncových uživatelů i pracovníků údržby je důležité splnit tyto požadavky:

– optimalizovat vývoj a správu aplikačního softwaru snížením počtu nástrojů správy systému a zkrácením doby potřebné k tvorbě aplikace používáním standardizovaných, předem připravených objektů,

– poskytovat funkce a služby důležité pro provoz zařízení,

– maximálně usnadnit řízení a monitorování stavu zařízení při provozu i při uvádění do provozu,

– poskytnout přístup k datům v celém systému,

– snížit frekvenci a zkrátit dobu prostojů udržováním vysoké dostupnosti systému a zařízení, efektivní diagnostikou a nástroji pro údržbu, možností rychlé a jednoduché výměny vadných zařízení a poskytováním přesných a správných informací o stavu zařízení,

– umožnit efektivní využívání nástrojů pro snížení spotřeby elektřiny a ostatních energií.

PlantStruxure – vysoká dostupnost a transparentní přenos dat

Schneider Electric uvedeným požadavkům vychází vstříc rozvojem integrované platformy PlantStruxure (obr. 1). Základ architektury tvoří nový řídicí systém a zároveň „vlajková loď“ – Modicon M580.

K dispozici je vnitřní komunikace gigabitovým Ethernetem v průmyslové variantě, tedy se zajištěním deterministického chování. Řídicí systémy Modicon M580 a frekvenční měniče Altivar Process využívají pro vzájemnou komunikaci Ethernet s protokolem Modbus TCP nebo EtherNet/IP.

Frekvenční měniče je možné k PAC připojit několika způsoby. Nejjednodušší možnost představuje přímé připojení na I/O subsystém Modicon X80 nebo přímo na komunikační sběrnici PAC Modicon M580. Právě druhá varianta nabízí využití duálního portu Ethernet na měniči Altivar Process. Modicon M580 využívá protokol RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), který s sebou přináší veškeré výhody kruhové topologie. Při výpadku komunikačního adaptéru nebo při přerušení kabelové linky se tak neztratí data a nenastane výpadek komunikace.

Unity Pro jako jednotný integrovaný nástroj

Unity Pro se dlouhodobě profiluje jako vývojový nástroj pro PAC Modicon. Důležitým mezníkem byla plná integrace komunikačního standardu FDT/DTM primárně určeného pro připojení snímačů a provozních přístrojů.

V současné době jsou v integrovaném rámci FDT (Field Device Tool) v Unity Pro využívány komunikační ovládače DTM (Device Type Manager) vlastních zařízení Schneider Electric, jako např. adaptérů Advantys, modulů Modicon X80, analyzátorů sítí a nově i frekvenčních měničů Altivar Process.

Nová verze Unity Pro obsahuje nejen kompletní grafické a systémové nástroje pro PAC Modicon, ale nově také software SoMove, který je určen k nastavování frekvenčních měničů a softstartérů.

Vzhledem k vysoké úrovni integrace ovládače DTM měničů Altivar Process do Unity Pro mohou zákazníci v rámci jediné platformy:

– konfigurovat off-line i on-line měniče Altivar Process,

– nahrávat již připravenou konfiguraci do měniče Altivar Process,

– monitorovat a řídit měniče Altivar Process,

– diagnostikovat měniče a řešit závady či problémy s jejich fungováním.

Popis částí pro nastavování frekvenčního měniče

Jednotlivé pohledy jsou strukturovány do záložek, kde se postupně provádí běžné inženýrské činnosti související s frekvenčním měničem, jako např. jeho konfigurace, nastavování parametrů a následné oživení, ladění aplikace, diagnostika a vyhodnocování provozu.

Základní pohled na použitý měnič včetně grafického zobrazení přístroje je v první záložce My Device (obr. 2).

Pro nastavení parametrů v úvodu projektu nebo případné změny nastavení nesmí chybět možnost přístupu ke všem parametrům měniče – a to v záložce Parameters List (obr. 3).

Podoba strukturovaného menu je stejná jako v integrovaném panelu HMI, který je součástí měniče. Detaily stavu pohonu jsou k dispozici pod záložkou My Dashboard. Monitorované veličiny lze libovolně přidávat a jednotky přizpůsobovat potřebám uživatele. Karta Diagnostics umožňuje sledovat zaznamenaná varování, poruchy a detaily jednotlivých událostí, včetně údaje o čase, kdy událost nastala. Záložka Display dovoluje prohlédnout si graf spotřeby elektrické energie s možností přizpůsobit formát zobrazované hodnoty. Rychlost motoru nebo úroveň napětí lze zobrazit v podobě ručičkového přístroje, sloupcovým diagramem či jednoduchým zobrazením číselné hodnoty.

V případě nutnosti detailnějšího ladění pohonu je velmi užitečnou pomůckou záložka Scope, kde lze přehledně zobrazit časový průběh sledovaných veličin, např. aktuální proud motoru během akcelerace.

Rychlá výměna zařízení bez programování

Řídicí systém Modicon M580 obsahuje server DHCP pro dynamické přiřazování IP adres účastníkům v síti. Každé zařízení je navíc identifikováno uživatelsky zadaným jménem. Při použití PAC Modicon M580 s měničem Altivar Process lze využít službu FDR (Fast Device Replacement). Vyžaduje-li pohon při poruše okamžitou výměnu, tato služba automaticky detekuje nový měnič, nastaví jeho konfiguraci podle starého měniče a samočinně spustí nové zařízení bez zásahu uživatele.

Postup při výměně vadného zařízení je tedy následující:

– servisní technik odpojí vadné zařízení a zapojí nový měnič Altivar Process,

– z ovládacího panelu měniče nastaví původní jméno zařízení,

– po potvrzení jména měnič získá nové komunikační parametry ze serveru DHCP v PAC Modicon M580 a obnoví se konfigurace ze serveru FDR.

Tím je měnič připraven k provozu. Výhoda tohoto řešení spočívá v jednoduchosti celé operace bez zásahu do programu a běhu řídicího systému.

Vzdálená diagnostika prostřednictvím mobilních aplikací

Obě zmiňovaná zařízení – PAC Modicon M580 a frekvenční měnič Altivar Process – plně podporují standard HTML5 a poskytují široké spektrum diagnostických dat pro mobilní aplikace. Podporovány jsou operační systémy Android a iOS a webové prohlížeče Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari. Integrovaný směrovač (router) WiFi pak zprostředkuje web server pro PAC i měniče.

Ovládací grafické objekty pro systémy SCADA Unity Pro obsahuje doplňkovou knihovnu GPL (General Purpose Library) pro nadřazený systém SCADA Wonderware System Platform (WSP) nebo Vijeo Citect. Zmíněná rozsáhlá knihovna má tyto části:

– komunikace,

– zařízení,

– procesní objekty,

– diagnostika.

Pro integraci frekvenčních měničů je důležitá ta část knihovny, která obsahuje objekty pro Altivar Process. V systému SCADA lze použít předem připravené grafické šablony (faceplate) pro ATV6xx, které mají návaznost i na řídicí úroveň.

Obsluha nebo operátor mohou sledovat veškeré dostupné parametry, ovládat či nastavovat žádané otáčky, spouštět měnič v manuálním nebo automatickém režimu atd. Velmi podstatnou část tvoří záložka alarmů. V záložce pro údržbu lze sledovat provozní hodiny a počty operací.

Tyto objekty velmi dobře vyhoví požadavkům na koncept situačního povědomí (situational awareness) pro operátorská rozhraní nové generace.

Ochrana investic

V současné době je kladen velký důraz na možnosti optimalizace nákladů, spotřeby energií a správu výrobních prostředků. Kombinace PAC Modicon M580 a frekvenčních měničů Altivar Process nabízí propracovaný integrovaný systém, který splňuje vysoké technické požadavky a pro uživatele znamená ochranu jeho investic.

www.schneider-electric.cz
www.schneider-electric.sk

Autor: Michal Křena, Ing. Roman Valášek - Schneider Electric


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI