Print

Industry 4.0 z pohľadu spoločnosti B&R

-- 30.09.16

Princípy Industry 4.0 úplne potvrdzujú vizionárskeho ducha značky B&R, patriacej bezpochybne k svetovým lídrom v inováciách v odbore priemyselnej automatizácie. Pohľad na budúcnosť priemyslu a rozhodujúcu úlohu nových požiadaviek na automatizáciu sledujeme v štyroch základných rovinách.

1. Individualizácia výroby strojov a zariadení v podmienkach sériovej výroby strojov - B&R Scalability+

Požiadavky na vysokú mieru špecializácie a individualizácie, rozsiahlu škálu voliteľnej výbavy, vysokú produktivitu a úspornú prevádzku, rýchlu prestaviteľnosť a prispôsobiteľnosť novým technológiám výroby čoraz viac prevažujú nad požiadavkami na veľké a málo variabilné série. Rovnako tak sú už štandardom požiadavky na flexibilitu a otvorenosť pripojenia do továrenských liniek a sietí a prispôsobenie sa špecifikám globálne cieľových destinácií určenia pri súčasnom zabezpečovaní servisu na diaľku. Individualizované stroje pre takúto budúcnosť je však potrebné vyrábať v podmienkach a za ceny dnešnej sériovej výroby. Tieto výzvy je nutné premietnuť do maximálne modulárnej stavebnicovej koncepcie, s rešpektovaním možných potrieb budúcnosti pre celý plánovaný životný cyklus stroja. To platí v stopercentnej miere pre automatizáciu,  ako  aj nutnosť integrácie technológií s rôznou vývojovou históriou, ako je PLC, CNC, robotika, RFID, strojové videnie a tiež neodmysliteľné začlenenie človeka do výroby. Práve splnenie tohto súhrnu požiadaviek je cieľom koncepcie B&R Scalability+. Toto nové poňatie ide ďaleko za hranice integrovanej automatizácie. Okrem škálovateľného hardvéru pre riadenie, vizualizácií, pohonov, funkčnej bezpečnosti a komunikácie bez vzájomnej nekompatibility jednotlivých častí ponúka Scalability+ aj množstvo softvérových modulov pre najrôznejšie technologické funkcie. Treťou vrstvou sú potom prostriedky pre realizáciu a ochranu technologického know-how výrobcu stroja. Neoddeliteľnou súčasťou je priamo v univerzálnom vývojovom prostredí Automation Studio obsiahnutá technológia mapp, ktorá výrazne uľahčuje a zrýchľuje programovanie. Nejedná sa o obyčajné funkčné bloky, ale o platformu, kde sú jednotlivé funkcie navzájom prepojené v princípoch architektúry orientovanej na služby. Scalability+ sleduje celý životný cyklus stroja od návrhu, simulácie, oživenia, diagnostiky až po servis na diaľku, je to koncepcia pre budúcu generáciu automatizácie, koncepcia pre Industry 4.0. 

2. Integrácia strojov a výrobných liniek - B&R Smart Factory Solutions 

V rámci Industry 4.0 je kľúčové vzájomné prepojenie liniek, strojov i produktov , viacsmerný tok energetických, diagnostických a technologických dát. B&R ponúka riešenie, ktoré umožňuje integráciu technológií z rôznych fáz výstavby výroby do nadradených systémov, samostatné moduly pre energetický, kondičný, údržbový a technologický monitoring s možnosťou rozšírenia do úrovní riadenia typu DCS B&R APROL. Výhodou je etapová výstavba inteligentnej továrne a postupná integrácia dát z jednotlivých subsystémov . Pre jednoduchú a efektívnu analýzu dát a tvorbu reportov sú tiež obsiahnuté aj aplikácie Business Inteligence. 

3. Aktivna účasť pri návrhu koncepcií a noriem 

Pre úspešnú realizáciu vízie Industry 4.0 nielen v jej virtuálnej, digitálnej, ale aj fyzikálnej a výrobnej podobe je podstatná definícia otvorených štandardov a noriem. Ak je komerčný Internet vecí tvorený jednotnou sieťou na princípoch TCP / IP, priemyselný Internet vecí, objektov a služieb, kladúci výraznejšie požiadavky na reálny čas, zatiaľ jednotu nevykazuje. B&R je tvorcom niekoľkých otvorených štandardov priemyselného Ethernetu, ako sú dlhodobo zavedené Powerlink a openSAFETY. V rámci budúcich topológií Industry 4.0 je za kľúčový považovaný štandard OPC UA. B&R patrí k zakladajúcim členom novej pracovnej skupiny OPC UA pre reálny čas. 

4. Výroba u B&R v princípoch Industry 4.0 

Rôznorodosť výroby u B&R je charakterizovaná spoluprácou robotických pracovísk, automatických liniek a manuálnych operácií, materiál zaisťuje plne automatizovaný sklad. Pružná a ekonomická výroba je nepredstaviteľná bez vysokej miery digitalizácie a prepojenia automatizácie a IT. Ako príklad možno uviesť asemblované priemyselné počítače, konfigurované presne podľa požiadaviek zákazníka, ktoré B&R vyrába v počtoch desiatok tisíc kusov ročne s možnosťou individuálnej dávky 1 kus, vrátane nahrania zákazníckeho systémového a aplikačného softvéru a funkčných testov. Možných variantov konfigurácie je takmer nekonečne veľa, v B&R je dokonale prepojený informačný a výrobný systém, objednávkový portál disponuje online konfigurátorom s podporou správnej tvorby a zamedzením chybných kombinácií. Proces zahŕňa všetky fázy životného cyklu výrobku, v systéme sú uložené informácie o vývoji, výrobných postupoch a testovaní, rovnako ako  aj dáta pre následnú technickú podporu a servis. Výroba ostatných produktov je tiež výsledkom kontinuálneho vývoja a je neustále zdokonaľovaná. Nevyhnutnosťou je nepretržitá intenzívna komunikácia a spolupráca odborníkov z vývoja, IT, výroby, logistiky a odbytu. Toto je prax Industry 4.0 už dnes.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI