Print

IIoT a trh s motory

-- 19.11.19

Průmyslový internet věcí může společnostem pomoci dosáhnout vyšší návratnosti investic do motorů na základní výrobní úrovni, nicméně firmy musejí znát své potřeby.

Zavádění průmyslového internetu věcí (IIoT) roste s tím, jak společnosti usilují o to, aby byly inteligentnější, efektivnější a udržitelnější prostřednictvím propojených systémů a nepřetržité výměny dat. To je zřejmé na trhu s motory, protože v posledních třech letech vzrostl prodej senzorů a dalších „chytrých“ řešení.

Pro dodavatele a zákazníky se stalo větší prioritou využívání možností IIoT než nákup a výroba energeticky účinnějších motorů. Vzhledem k tomu, že vyšší účinnosti motoru lze dosáhnout připojením průmyslového zařízení a jeho monitorováním, zákazníci vidí související hodnotu.

Senzory a prediktivní údržba

Na základě rozhovorů provedených na hannoverském veletrhu v roce 2019 uvedla společnost IHS Markit, že výrobci senzorů očekávají, že trh bude v příštích pěti letech růst středním až vysokým tempem, přičemž nové objednávky senzorů přicházejí z kombinace investic na zelené louce a na brownfields. Přestože výrobci intenzivně propagují svá řešení pro IIoT, zdá se, že na motory s předinstalovanými senzory se letos příliš nesoustředí.

Na světovém trhu s motory se aplikace koncepce IIoT zaměřuje na implementaci senzorů pro prediktivní údržbu a rozšířené monitorování systému. Podle informací od výrobců je monitorování stavu výrobních prostředků klíčovou hybnou silou prodeje senzorů, zatímco dálkové monitorování v reálném čase je vnímáno jako zajímavá funkce, která však postrádá stejnou návratnost investic (ROI).

Monitorování technického stavu výrobních prostředků nabízí zákazníkům obrovské potenciální úspory omezením prostojů, úsporou energie a snížením nákladů na údržbu díky prediktivní údržbě a sledování stavu. To je důležité v aplikacích, jako je těžba ropy, kde několik hodin výpadku motoru může znamenat ztrátu milionů dolarů. Naproti tomu motor, který je o 2 % účinnější, přinese roční úspory ve výši tisíců dolarů. Přesto neexistuje záruka rychlé návratnosti investice (ROI) bez správného dimenzování a údržby motoru.

Mezi podpůrné technologie patří mimo jiné snímače, které odečítají vibrace a změny teploty. Tyto senzory jsou buď integrovány do motoru, nebo přidány na motor. Senzory pak tyto vstupy odesílají prostřednictvím bezdrátového připojení do virtuální konzole, kterou mohou koneční uživatelé použít ke sledování stavu motoru. Zákazníkům mohou tyto informace pomoci zabránit prostojům výměnou nebo opravou motorů před jejich poruchou. To šetří drahocenný čas, protože konečný uživatel by často musel identifikovat hlavní příčinu problému přímo v provozu, aniž by věděl, zda problém pramení z motoru nebo jiné komponenty.

Oblasti zaměření: prostoje, náklady, riziko

Díky schopnosti předvídat poruchu motoru si zákazníci mohou objednat náhradní díl dopředu nebo naplánovat údržbu mimo výrobní hodiny, což šetří čas a peníze. Odvětví, která s největší pravděpodobností budou tyto motorové senzory zavádět, mají tendenci se zaměřovat na snižování prostojů, mají vysoké výrobní náklady nebo provozy v různých vzdálených nebo nebezpečných místech.

Tyto charakteristiky jsou běžné v petrochemickém průmyslu a energetice a obvykle se používají u kriticky významných motorů. Nejčastějšími aplikacemi pro senzory v motorech jsou kompresory a čerpadla. Motory s integrovanými senzory zaznamenávají v Číně významný růst u vysokovýkonových, velkoobjemových a speciálních motorů s poptávkou po monitorování prostředí v cloudu prostřednictvím smartphonů nebo jiných mobilních zařízení.

S rostoucím významem prediktivní údržby stále více výrobců strojů aplikuje na stroje senzory, které umožňují využívat software pro vzdálené monitorování. Většina dodavatelů motorů používá jednu nebo více strategií IIoT:

  • Progresivní dodavatelé mohou nabídnout celou řadu služeb IIoT s portfoliem automatizace výroby.
  • Společnosti, které dokážou nabídnout chytrá zařízení, ale nezaměřují se na vývoj vnitrofiremních služeb, mohou spolupracovat s dalšími dodavateli a nabídnout více.
  • Společnosti, které se nezajímají o IIoT nebo jiné chytré výrobní technologie, budou pravděpodobně v příštích pěti letech pokračovat bez strategie pro IIoT.

Funkce analýzy dat

Špičkoví výrobci senzorů také přesouvají svou roli z poskytovatele hardwaru na poskytování funkcí analýzy dat ze senzorů. Tím se velcí světoví výrobci senzorů odlišují od konkurence menší/střední velikosti, která se většinou zaměřuje na hardware senzorů. Poprodejní služby prediktivní údržby přinášejí výnosy nad rámec prodeje produktů. Poskytovatelé služeb mohou vyměnit vadné komponenty dříve, než dojde k poškození, neboť mají k dispozici poznatky získané monitorováním průmyslového prostředí zákazníka.

Implicitní výhoda spočívá v tom, že se dodavatel může stát součástí každodenních operací zákazníka a lépe porozumět potřebám aplikace, takže je pro zákazníka obtížnější nahradit tohoto dodavatele jiným. Obeznámenost s prostředím může být stejně cenná jako schopnosti.

Přestože IIoT se na trhu motorů prosazuje stále více, je třeba trh ustavičně vzdělávat v tom, jak mohou zákazníci s těmito technologiemi pracovat. Rozhovory s dalšími dodavateli motorů na hannoverském veletrhu v roce 2019 potvrdily, že v prostředí IIoT hrají stěžejní roli dodavatelé. Z těchto rozhovorů dále vyplývá, že počty uzlů v motorech a pohonech rostou, zatímco tempo jejich aktivování zůstává stabilní. Dodavatelé navrhují pohony s větším počtem senzorů a vyšší konektivitou, nicméně zákazníci tyto funkce nevyužívají. I když začíná více zákazníků doceňovat hodnotu, kterou technologie IIoT do jejich prostředí přináší, stále s jejím zaváděním váhají. Když se tato technologie poprvé stala v tomto odvětví hlavním předmětem zájmu, mělo se za to, že jejímu rozvoji budou bránit obavy o kybernetické zabezpečení.

Průzkum připravenosti na IIoT společnosti IHS Markit odhalil, že nejčastějšími překážkami při zavádění IIoT jsou kulturní problémy, nikoli kybernetické zabezpečení. Například průmyslové automatizační společnosti bojují se starým zařízením a infrastrukturou nekompatibilní s technologií IIoT. Obecně platí, že pokud společnost může používat připojená zařízení a sbírat data, je nepravděpodobné, že by měla zdroje k interpretaci přílivu shromažďovaných údajů. V průzkumu nejčastěji zmiňovanou výzvou je nedostatek dovedností a znalostí zaměstnanců.

Služba Industrial Communication Intelligence Service společnosti IHS Markit odhaduje, že v roce 2018 byla aktivována schopnost připojení k síti u 4,9 % motorů a připojeno bylo méně než 1 % motorů. Tato služba předpovídá, že prodej senzorů bude dále růst, jelikož si stále více zákazníků bude uvědomovat jejich výhody. Do roku 2020 dojde ke zvýšení prodeje motorů s předinstalovanými senzory.

Ivan Campos, výzkumný analytik, IHS Markit. Upravil Chris Vavra, redaktor časopisu Control Engineering, CFE Media, cvavra@cfemedia.com.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI