Print

Hlavním faktorem úspěchu je eliminace neúspěchu

-- 17.03.15

Letošní rok je poměrně bohatý na různá jubilea firem působících na trhu průmyslové
automatizace. Svých dvacet svíček na pomyslném dortu by našla také společnost Dinel, s. r. o. A jak bývá dobrým zvykem, jsou tato výročí příležitostí k rekapitulaci. Nejen o proměnách společnosti, která se soustřeďuje na měření hladiny a průtoku, ale také o celkovém rozpoložení na trhu jsme proto hovořili s jednatelem společnosti Daliborem Štverkou.

Vaše firma v letošním roce slaví významné jubileum – 20 let od svého vzniku. Jak se liší její dnešní podoba od představ, které jste měli při založení společnosti v roce 1995?

Představa, kterou jsme měli před 20 lety, se od té současné nijak výrazně nelišila. Vždy jsem chtěl vést menší inovační firmu, snad jen rychlost růstu jsem si představoval o něco vyšší.

Za zmíněné dvě dekády jste českému trhu přispěli řadou zajímavých inovativních produktů; které z nich považujete za skutečné milníky?

S kapkou hrdosti mohu prohlásit, že každý náš nově uvedený produkt je vždy světovým originálem, a to jak v designu, tak v celkovém konstrukčním řešení. Do stávajícího stavu techniky vždy přinášíme něco nového. Otázkou je, zda se podaří z těch nejvíce průkopnických řešení vytvořit opravdové etalony či milníky. Pohybujeme se ve velmi konzervativním prostředí procesní automatizace, které není nějakým „superinovačním“produktům příliš nakloněno. Uvedu příklad; v roce 2008 jsme uvedli na trh samolepicí flexibilní hladinový senzor FLD-48 Medúza. Byl a stále je revoluční ve více ohledech – vysoce integrovaná elektronika velikosti malé mince, ohebnost ve dvou osách, dokonalá přilnavost, výborná funkčnost. Jeho prodej ale stále klopýtá za očekáváním. Světově unikátní bylo rovněž použití OLED displejů pro procesní přístroje. Prvním výrobkem tohoto druhu byl náš inteligentní ultrazvukový hladinoměr ULM-70 představený v roce 2009. I zde ale trvalo téměř pět let, než se jeho prodej začal rychleji zvedat.

Jak těžké je pro českou firmu prosadit se na trhu, který čítá řadu silných nadnárodních skupin?

Je to těžké a řekl bych i čím dál těžší. Ale objektivně vzato mají hráči všech velikostí podmínky stejně složité. Investiční aktivity spíše stagnují, roste cena pracovní síly a vlivem silného konkurenčního prostředí narůstá užitná hodnota technologického vybavení, přičemž klesají jeho ceny. To klade ještě větší nároky na výzkum a vývoj a tady mají velké nadnárodní firmy mnohem lepší pozici.

Dokážete vypočítat faktory, které určují základ úspěchu firmy? V čem myslíte, že se lišíte?

Nevím, zda jsem ten pravý, který má hovořit o úspěchu. Nicméně myslím, že hlavním faktorem úspěchu je eliminace neúspěchu. Je důležité vyhodnotit vlastní nezdary, chyby a omyly, aby se pokud možno neopakovaly. My se snažíme o svých nedostatcích co nejvíce dozvědět, a to různými formami – přímým kontaktem se zákazníkem, anketami spokojenosti a dlouhodobou analýzou poruch a reklamací. Snažíme se zákazníka opravdu klást na první místo a i případné negativní informace přetavit v pozitivum.

Jaké jsou současné technologické trendy ovlivňující vývojové oddělení produktů a aplikací, které nabízíte?

V souvislosti s tím, co jsem řekl o klesajících cenách technologického vybavení, se jako trend poslední doby ukazuje stavět procesní přístroje a senzory na určitých platformách, aby různé produkty navzájem sdílely klíčové (zejména mechanické) komponenty a mohla se takto snížit jejich cena. Podobný trend je i v jiných oblastech. My máme takto koncipovanou platformu xLM-70 společnou pro inteligentní ultrazvukové hladinoměry a radarové hladinoměry s vedenou vlnou. Dalším trendem je rozšiřování výpočetních možností a snižování spotřeby interních procesorů v senzorech. To umožňuje eliminovat nežádoucí fyzikální (parazitní) jevy senzorů a rozšiřovat jejich funkcionalitu, přístroje dálkově vyčítat, parametrizovat a zvyšovat jejich funkční bezpečnost.

Jednou z oblastí, která proniká do mnoha disciplín průmyslové automatizace, je využití nanotechnologií při konstrukci nových řešení. Myslíte, že by jejich oblíbenost mohla ovlivnit také oblast senzoriky?

Vzhledem k tomu, že senzory pro procesní a průmyslovou automatizaci interagují s fyzikálními procesy reálného makrosvěta, není účelné jejich rozměr zásadně zmenšovat. Lze ovšem zvyšovat hustotu integrace elektronických prvků až do nanorozměrů a nabídnout takto větší aplikační možnosti, což se průběžně děje. Dále se postupně prosazují některé výhodné vlastnosti nanovrstev a nanokompozitních materiálů v oblasti senzitivních částí a mechanických konstrukcí senzorů.

Které z oblastí, jimiž se zabýváte, zaznamenávají růstové a naopak klesající tendence? Existuje nějaká disciplína, která by se vymykala normálu posledních let? Například divize domovních aplikací směřuje k jistému zvyšování inteligence…

Naše oblast procesní automatizace je napojena na celou řadu průmyslových odvětví (vodárenství, chemie, petrochemie, farmacie, doprava atd.); automatizací budov se zabýváme pouze okrajově, i když je to velmi perspektivní obor. Žádný z uvedených oborů neroste rovnoměrně a trvale, ale všude jsou zřejmé určité výkyvy.

Mezi výrazná témata nejen posledních měsíců patří tzv. internet věcí, který se stále častěji prosazuje do disciplíny průmyslové automatizace. Jakým způsobem jsou vaše produkty připraveny z hlediska komunikační integrace systémů?

V naší nabídce již máme výrobky, které lze přímo připojit do sítě Internet; jedná se o jednotku pro měření průtoku FCU- 400 a multifunkční zobrazovací jednotku MGU-800. Kromě toho vyrábíme řadu přístrojů s datovou komunikací, které lze dálkově nejen vyčítat, ale i parametrizovat, což jsou ultrazvukové hladinoměry ULM-53 a ULM 70 a radarové hladinoměry GRLM-70. Připojení k internetu je pak už jen otázkou vhodného převodníku s IP adresou. Lze říci, že tudy se bude zřejmě ubírat další vývoj – senzory v sítích bez zdlouhavého manuálního nastavování.

Předpokládám, že stejně jako v minulosti využijete příležitosti prezentovat se na veletrhu Amper, kde českým zákazníkům představíte novinky z vaší produktové stáje. Na co se mohou těšit?

Novinek bude hned několik. Zásadní inovace se dočká náš dosud nejprodávanější výrobek – limitní hladinový snímač DLS. Dále se objeví nové varianty a provedení v řadě ultrazvukových hladinoměrů ULM-53, pro oblast měření nafty v mobilních prostředcích a agregátech nabídneme nový hladinoměr CLM-40. Představit bychom chtěli i nový hydrostatický hladinoměr s keramickou membránou HLM-25C. Nových variant a provedení do prostředí hořlavých prachů by se měl dočkat i radarový hladinoměr s vedenou vlnou GRLM-70.

V návaznosti na již zmíněné jubileum firmy... co byste jí popřál pro následujících, řekněme 20 let?

Přál bych si silnější firmu, spokojené zákazníky, zdravé prostředí a šťastné zaměstnance. ce


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI