Print

Hannover: Město zaslíbené oboru automatizace

-- 18.05.12

Procházet veletrhem, jakým je Hannover Messe (dále v textu HM), je pro každého technicky zaměřeného člověka velký zážitek. Navštívit však všech 18 hal, které byly pro HM 2012 k dispozici, se jevil jako nadlidský výkon. Z toho důvodu jsme zvolili túru po červené, která symbolizovala Industriální automatizaci. Ostatní z tras mohly návštěvníka zavést do oblastí plných energetiky, výzkumů, softwarových řešení aj. Pro návštěvníky omezené časem pořadatelé připravili několik tematických okruhů po veletrhu s vyškoleným průvodcem. Bylo možné nechat se provést po šesti trasách zahrnujících robotiku, energetická řešení, strojírenství atd. a nechat se vtáhnout do víru poutavých prezentací.

Na domácí půdě se velmi okázalým způsobem prezentoval elektrotechnický gigant Siemens, který měl své zastoupení téměř ve všech halách věnovaných automatizaci. Rovnat se mu mohli snad jen pánové ze Spojených arabských emirátů ukazující energetické možnosti své země, ale komentáři na toto téma bychom už zabrousili do úplně jiné oblasti, než kvůli které jsme do Hannoveru původně přijeli. Novinky i zaběhlé technologie prezentované pomocí moderních a zábavných metod byly k vidění doslova na každém kroku. Obyčejná autodráha se stala lákadlem hned několika vystavovatelů. Působila jako jednoduchá kulisa vystavovaných předmětů, stejně jako prezentace funkčnosti snímačů polohy či proudění vzduchu, nebo nabízela možnost soutěžit o hodnotné ceny.

Z toho lze vyčíst, že přístup prezentovaných firem je v dnešní době orientován především na návštěvníka, jeho pohodlí a zábavu. K prezentaci nebo sledování procesu se výborně hodí LCD monitor Eye LCD 6000QHD- LD společnosti Herglotz Consulting GmbH, který na HM 2012 ukazoval možnosti zobrazení detailů a především připojení a zobrazení několika signálových vstupů na jednom monitoru. Táž firma rovněž nechala návštěvníky nahlédnout do řídících místností elektráren, pro které dodává zobrazovací zařízení. České zastoupení bylo k vidění u několika stánků, a to především u firem s mezinárodní působností.

Avšak ryze českých firem bylo  na veletrhu HM 2012 pomálu. Jednou z nich byla plzeňská společnost Elis Plzeň a. s., která představovala své produkty zaměřené na snímání průtoků kapalin. Indukční a ultrazvukové průtokoměry od této společnosti nacházejí uplatnění např. ve vodárnách, u hasičských sborů a díky certifikacím je lze použít i pro kontrolní účely. Za zmínku také stojí jejich zaměření na vývoj bateriových průtokoměrů a dvoupaprskových ultrazvukových průtokoměrů. Tento typ produktů si díky své ojedinělosti nachází své zákazníky i v řadách zahraničních společností, se kterými společnost Elis Plzeň a. s. spolupracuje. Pomineme-li německého rodáka Siemens, který na veletrhu představil téměř úplně vše ze svého portfolia, byla společnost ABB s. r. o. tahákem podobného ražení.

Z pohledu automatizačního technika je nutné zmínit komplexnost řešení, které ABB s. r. o. prezentovala. Jedním z ukázkových komplexních produktů byl model výroby součástek a jejich skládání do přihrádek. Téměř všechny součásti byly produkty společnosti ABB s. r. o. Jednalo se o stacionární roboty, flexi picker i pohony dopravníků, stejně jako o čidla přítomnosti produktu a celková safety ochrana. „Komplexnost řešení sestávajících se z našich produktů je v dnešní době důležitým aspektem pro vývoj nových produktů,“ komentovala směřování této mezinárodní společnosti Dr. Nannette Baur, vedoucí pro marketingovou komunikaci v ABB s. r. o. Tuto myšlenku potvrdily i další firmy.

Thorsten Gröppel, projektant firmy Harting Applied Technologies GmbH & Co., popisoval zákaznicky orientovaná řešení na míru takto: „Je potřeba porozumět požadavkům zákazníka a nabídnout mu přesně vyhovující řešení i za cenu tvorby nových speciálních zařízení na míru. Naše společnost je na tento typ práce zvyklá, vytváříme totiž vlastní návrhy strojů za použití našich i cizích produktů.“ Podobně se k tomu staví i ve společnosti B+R automatizace, spol. s r. o., kde se nám průvodcem stal Ing. Robert Charvát z brněnského oddělení pro technická řešení a prodej. Obdobně jako společnost ABB s. r. o. a mnoho dalších vsadila i společnost B+R automatizace, spol. s r. o. na prezentaci komplexního řešení, kdy jejich pracovníci sestavili model procesu na kontrolu golfových míčků.

Tři různé stacionární roboty (z toho jeden tripod) byly řízeny industriálním PC, který dokazoval své možnosti na reálné aplikaci. Podle slov Ing. Charváta je tento počítač postaven na operačním systému reálného času společnosti B+R automatizace, spol. s r. o. a dokáže řídit až 9 CNC strojů, z čehož každý se může pohybovat až v 15 osách. Pomocí univerzálního konceptu knihoven operačního systému je možné pohodlně řešit klasické polohovací úlohy stejně jako inverzní úlohu kinematiky a to s danou přesností. Na tomto modelu se snoubilo několik typů úloh, které produkty B+R automatizace, spol. s r. o. řešily. Šlo o řízení robotů, pohyb dopravníků a detekci přítomnosti míčků, dále třídění míčků dle rozpoznané barvy a celkový ochranný systém zajišťující bezpečnost pracovníků. B+R automatizace, spol. s r. o. také ukázalo možnosti propojení prostředí Matlab a Simulink s PLC.

Pomocí příslušných knihoven lze např. v Simulinku vytvořit simulaci určitého procesu a následně vygenerovat zdrojové kódy pro konkrétní PLC společnosti B+R automatizace, spol. s r. o. Jak jsem již předeslal na začátku, hračičky a modely se staly součástí většiny vystavovatelů. Dokonce i těch, kteří do nich nezapracovali ani jeden svůj vlastní produkt. Mezi ně však nepatřila společnost Pepperl + Fuchs s. r. o., jež prezentovala své ultrazvukové snímače vzdálenosti na modelu traktoru s postřikem. Snímače fungovaly jako měřič výšky postřikové trubice od země a jejich výstup uzavíral regulační smyčku. Jens Sherer nám dále představil RFID systémy, ale především snímače splňující požadavky potravinářského a nápojového průmyslu, jejichž povrch zabraňuje množení bakterií a usnadňuje čištění. Další společností s vyloženě „hračkářskou“ tématikou byla National Instruments Corporation.

Jejich software LabView spolu s uživatelskými kartami jsou známé ve společnostech po celém světě, ale na HM 2012 se prezentovali i ve světle blízkém obyčejnému návštěvníkovi. Mezi univerzitními studenty sklidila nejvíce pozornosti nakloněná rovina, na níž se pohybuje kulička po zadané trajektorii. Klasická regulační úloha ve dvou osách se zpětnou vazbou přes kamerový systém byla do detailu rozpitvána a řešena pomocí Lab- View, což má podle slov vystavovatelů pomoci zvýšit povědomí o tomto systému i mezi studenty a naučit je s ním pracovat. Neméně úspěšná byla prezentace firem Pilz GmbH & Co. KG a EBERLE Controls GmbH, které spojily své síly a vytvořily obdivovaný systém ovládání stacionárního robota pomocí pohybu rukou. EBERLE Controls GmbH zajistilo řízení stacionárního robota a snímání pohybu rukou na dálku pomocí 3D skeneru.

Pilz GmbH & Co. KG pověsilo nad robota strážné oko v podobě 3D safety kamery. Ta hlídala vzdálenost návštěvníků od robota a v případě překročení tzv. warning zone zpomalila pohyb chapadla, nebo jej úplně zastavila, pokud se někdo dostal do tzv. stop zone. Každý návštěvník si zde mohl vyzkoušet jaké to je, když několikatunový stroj kopíruje jeho pohyby. Nicméně úplnou diváckou třešničkou se staly quadrocoptery a jejich představení prezentované Švýcarským federálním technologickým institutem v Curychu. Quadrocoptery létaly ve formacích, nechaly se ovládat pouze pohybem ruky nebo si mezi sebou odrážely míček. Tyto létající prostředky jsou tichou budoucností sledovacích, monitorovacích a záchranných systémů, čehož si jsou v Curyšském institutu vědomi, a proto také zavítali do Hannoveru.

Jednou z důležitých akcí, která se na HM 2012 z našeho pohledu udála, byla tisková konference taiwanského energetického lídra jménem Delta Group. Delta na HM 2012 razila moto „Smarter. Greener. Together.“, což bylo cítit jak z jejich vystavovaných produktů, tak z projevu Yancei Hay (ze společnosti Delta Group) během tiskové konference. Tam také podrobně představil společnost, která se za 41 let působení dostala na špici s produkty, jakými jsou spínané zdroje či stejnosměrné větráky. Dále pronikla mezi konkurenci svými střídavými motory a poskytováním energetického řešení pro telekomunikace v Evropě i Asii. Yancei Hay potvrdil, že cílem společnosti je poskytovat inovativní a energeticky efektivní řešení ve všech oborech jejich činnosti.

Společnost Delta Group má v České Republice výhradní zastoupení v podobě kolínské firmy ProfCom, s.r.o. Ta se u nás zaměřuje na servis, prodej a návrh řešení pro zákazníky, na druhé straně zajišťují také školení pracovníků. Její ředitel Pavel Pospíšil byl naším průvodcem po produktech Delty Group přímo v Hannoveru. V první řadě zmínil, že Česká Republika nejspíše dostane možnost vybudovat servisní středisko společnosti Delta Group s účinností v celé Evropě. Dále pokračoval výkladem případové studie v naší zemi, kterou zmiňoval i Yancei Hay na tiskové konferenci. Jedná se o dřevozpracující firmu HOUFEK a.s. Mezi nejlákavější produkty společnosti Delta Group na HM 2012 určitě patřila dobíječka hybridních a bateriových elektrických vozidel DC Quick Charger, která dokáže nabít bateriové auto za zhruba 15 min. Mezi stovky, možná tisíci ostatními zajímavými exponáty jich další pár vynikalo.

Společnost Volkswagen AG ukázala návštěvníkům, jak vypadá opravdová linka pro výrobu automobilů. Přivezla s sebou její část a bylo s podivem, že dokázala obrovským způsobem zaujmout. Mitsubishi Electric Corporation ukázala své stacionární roboty F-Series, které mají cycle time 3krát za vteřinu. FESTO AG & Co. KG zaujalo svou prezentací HMI. Robotická ruka ovládaná pohybem ruky v senzory osazené rukavici připomínala záběry z Cameronova filmu Terminátor. HM 2012 určitě stál za návštěvu a věřím, že pokud si udrží kvalitu a zábavnost, tak i v příštích letech bude hostit desetitisíce návštěvníků.

ce

Daniel Haupt je externí redaktor časopisu Control Engineering Česko.

Autor: Daniel Haupt, Control Engineering Česko


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba
2018-05-22 - 2018-05-23
Místo: Brno
27. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2018
2018-05-23 - 2018-05-25
Místo: Hotel Voroněž I, Brno
B&R Innovation Day 2018
2018-05-24 - 2018-05-24
Místo: Zámecký pivovar Litomyšl
EPLAN Efficiency days
2018-05-24 - 2018-05-24
Místo: Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 945/33, Praha 9 – Vysočany
SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI