Print

FOXON na veletrhu AMPER 2016: FIOT 365 – prediktivní údržba v jednom systému

-- 14.03.16

Společnost FOXON představí na veletrhu AMPER 2016 konkrétní řešení pro realizaci požadavků Industry 4.0 v průmyslových podnicích. Pro začátek jsme se zaměřili na nejžádanější oblast současného průmyslu, kterou je Condition Monitoring.

Výrobní podniky se postupně připravují na implementaci Industry 4.0 tak, aby tento zajímavý přístup k moderní výrobě nezůstal jen v prezentacích na nástěnce. Přitom stačí vrátit se k selskému rozumu a dělat věci jednoduše, mít přehled o všech procesech a dokázat předvídat jejich vývoj. Základem je sběr dat na vybraných místech a jejich správné zpracování.

Bohužel řada podniků svá výrobní data buď nesbírá, nebo je naopak získává příliš složitě. Mnoho údajů se dodnes opisuje ručně a často se setkáváme i se situací, kdy jsou data ukládána na jediném počítači v uzamčené kanceláři. Management pak na poradách pracuje s výtisky nesrozumitelných tabulek, informace ve výrobě se předávají ve zkreslené formě a zoufalí pracovníci údržby střídají nekonečné preventivní obchůzky s opravami náhlých havárií strojů. A do toho se má zavádět Industry 4.0? 

Mnoho zákazníků se ptá, kde začít? Odpovědí FOXONu je Condition Monitoring. Jedním z pilířů Industry 4.0 je změna pohledu na výrobu, konkrétně na údržbu provozu. Monitorování stavu strojů vede k úsporám cestou prodloužení životnosti strojů, včasného odhalování poruch a jejich příčin a tím k zamezení neplánovaných odstávek.

Rok trvaly podrobné analýzy trhu, dostupných produktů a požadavků zákazníků – výsledkem je platforma FIOT 365. Jde o jeden systém, s jehož pomocí lze jednoduše a rychle měřit, archivovat, predikovat a vyhodnocovat, o jednu aplikaci, která roste a vyhovuje modernímu pojetí chytrých továren (SMART factory). Zní to až neuvěřitelně, že by mohl existovat jeden nástroj na vše, ale právě to se podařilo díky tisícům vývojářů a techniků, jejichž tým je zárukou neustálého rozšiřování technických možností platformy a implementace novinek.

Nasazením platformy FIOT 365 se údržba z reaktivní a preventivní postupně mění na prediktivní (tj. permanentní sledování a následná údržba podle potřeby). Na základě měření důležitých veličin a jejich analýzou (např. hlídání zvýšení teplot, vibrací, poškozených datových paketů) lze vysledovat náznaky blížícího se problému a včas reagovat naplánováním údržby.

Nejžádanější oblasti Condition Monitoringu jsou následující:

Měření vibrací

Vibrodiagnostika je v průmyslových provozech jednou z nejdůležitějších součástí prediktivní údržby. Průběžným sledováním stavu stroje (sběr dat z ložisek, trendy vibrací, dynamické rázy) lze zachytit změny signalizující blížící se poruchu. Novinkou loňského roku byly bezdrátové senzory vibrací, jež jsou vhodné pro umístění na pohybující se části strojů, u nichž je problematické využívat kabelové propojení. Naměřené údaje jsou centralizovány do jednoho softwaru, který sleduje případné překročení nastavených mezí a kontaktuje obsluhu či servisní oddělení.

Spotřeba energie

Kontrola spotřeby elektrické energie vede k úsporám ve všech oblastech, nejen v průmyslu. Měření spotřeby a možnost porovnání vývoje pro zvolené časové horizonty (spotřeba denní, týdenní, měsíční, roční atd.) napomáhá lépe odhadnout současné i budoucí náklady na provoz. Kromě toho zvýšená spotřeba může sama o sobě naznačovat problém ve stroji, jehož rozvoji lze tímto měřením předejít. V nabídce FOXONu jsou přímé i nepřímé klešťové měřáky spotřeby elektrické energie, jejichž instalace zabere jen pár minut.

Diagnostika sítí Profibus/ProfiNet

Příčiny poruch průmyslových sítí bývají obtížně dohledatelné, a proto bývá jejich odstranění zdlouhavé a nákladné. Všechny chyby v zapojení mohou způsobit pozvolné snižování kvality signálu a zapříčinit i nečekaný výpadek celé sítě. Důležité proto je i hlídání zdánlivě fungujících sítí a včasná identifikace problému. Společnost FOXON nabízí testery pro permanentní analýzu sítí PB/PN, které hlídají kvalitu signálu a odhalují vznikající chyby v kabeláži.

FOXON poskytuje jako první permanentní hlídání optických ProfiNet kabelů POF (Plastic optical fiber), které lze provést pomocí existujících prvků (např. switche SCALANCE), tj. bez nutnosti odstavení linky, odstřižení kabelů a doplnění dalšího HW. Naměřené hodnoty rezervy a délky optického kabelu vypovídají o možnostech fungování provozu linky.

COMbricks moduly (firmy Procentec) jsou určeny pro dlouhodobé nepřetržité hlídání sítě Profibus. Dovolují permanentní monitoring a diagnostiku přes webový prohlížeč. K okamžité diagnostice, např. při servisním zásahu, je vhodný Procentec Profibus tester a analyzátor ProfiTrace 2. Stačí jej připojit přes USB kabel k počítači a ihned lze měřit signály A–B, analyzovat jednotlivé zprávy, graficky sledovat živé napětí na všech stanicích sítě najednou, zobrazit topologii sítě včetně vzdáleností, simulovat stanici Master a na závěr vygenerovat detailní zprávu s výsledky.

Měření teplot

Teplota okolního prostředí má vliv na spotřebu energie, na životnost a spolehlivost průmyslových technologií, na hygienu práce i na celkovou bezpečnost. Proto je potřeba sledovat teploty ve výrobních halách a skladovacích prostorech, v serverovnách i uvnitř elektrických rozváděčů. Podle výsledků měření lze nastavit automatické ovládání ventilace nebo varovné hlášení o problému funkce klimatizace. Navíc každé zvýšení teploty u strojů a zařízení může znamenat blížící se poruchu a nutný servisní zásah.

Měření tlaků

Průmyslové podniky, které využívají hydraulické nebo pneumatické mechanismy a pohony, se setkávají s problémy způsobenými netěsnostmi vedení nebo s kolísáním dodávek stlačeného média.

Měření tlaku je pro ně životně důležité. Dalšími oblastmi pro sledování tlaku jsou potrubní rozvody, čerpací technika, větrání, klimatizace apod. Bezdrátové tlakové senzory mohou fungovat buď přímo připojené na odbočku, nebo lze využít bezdrátové senzory, které měří analogový výstup (4–20 mA, 0–10 V) z jiného zařízení (např. z již existujícího tlakového senzoru). Naměřené údaje jsou v další fázi převedeny zpět na hodnoty tlaku.

Řízení osvětlení

Senzory detekce světla lze využít např. při řízení osvětlení v průmyslových halách a tím dosáhnout úspor odstraněním zbytečné spotřeby elektrické energie při automatické detekci dostatečné světelné úrovně. Výhodami jsou instalace beze změn dosavadní kabeláže, bezdrátový přenos i na vzdálenost stovky metrů a mobilní ovládání (rozsvítit/zhasnout zvolenou oblast).

FIOT 365 sdružuje do jediného balíčku produkty pro všechny úrovně SMART aplikací:

 • bezdrátové senzory pro měření veličin (nízká spotřeba, různé velikosti podle napájecích baterií, průmyslová verze s robustním provedením, se silnější baterií a s krytím IP66)
 • brány pro sběr a koncentraci dat (komunikace přes USB, Wi-Fi, Ethernet, Modbus, 2G, 3G, LTE)
 • software pro zpracování a archivaci dat ve dvou variantách:
  • nízkonákladové řešení pro menší množství dat na cloudu – iMonnit Portal, popř. lokální řešení v rámci podniku – iMonnit Express / Enterprise (firmy Monnit)
  • řešení pro velké požadavky na cloudu nebo lokálním úložišti – platforma ThingWorx (firmy PTC), což je kompletní vertikální vývojová platforma skládající se z jednotlivých komponent, jež je určena pro rapidní vývoj kompletních IoT řešení

Hlavními vlastnostmi platformy FIOT 365 jsou:

 • široká základna pro sběr dat (analogová, digitální, bezdrátová, PLC atd.)
 • konektivita různých zařízení a protokolů na všech úrovních (shop floor = senzory, top floor = ERP systémy)
 • integrace nejrůznějších rozhraní (RFID, OPC, MQTT, ZigBee, BlueTooth, QR, RestApi, LTE, 3G atd.)
 • analytické nástroje pro predikci poruch (machine learning system)
 • přehledná vizualizace a výstupy (názorné a intuitivní, pomocí barevných semaforů, grafů)
 • databáze a prostor pro platnou uživatelskou dokumentaci
 • umístění dat v internetovém úložišti (cloud – dostupné z celého světa) nebo v lokálním úložišti (dostupné pouze v rámci podniku)
 • zpracování velkého množství dat (Big Data) – sběr dat z desetitisíců zařízení, současně obsluha statisíců požadavků a tisíců uživatelů
 • jednoduchá správa a škálovatelnost (umožňuje další růst)
 • on-line dostupnost dat po celý rok
 • platba formou ročního pronájmu poskytnutých služeb (zajišťuje servis od dodavatele, aktualizace SW atd.)

FIOT 365 okamžitě poskytuje aktuální živá data, která jsou potřebná pro rozhodování při havarijních stavech, k prezentacím na poradách a jež jsou dostupná z celého světa. Odstraňuje nedostatky, jako je nejednotnost, nesrozumitelnost a neaktuálnost podání dat.

Disponuje názorným a intuitivním prostředím dostupným jako webová aplikace – dashboardem, kde může uživatel zobrazit i ovládat:

 • náhled na provozní halu nebo stroj s rozmístěním sledovaných senzorů a zařízení
 • aktuální stav zařízení
 • data v přehledných grafech
 • stoupající či klesající trendy
 • stavy baterií senzorů
 • pop-up okna do jiných webových aplikací již existujících systémů (např. Combricks – stav Profibus sítě)
 • uživatelské dokumentace a návody, videa

Novinkou v zapojení moderních technologií do údržby je využití rozšířené reality (augmented reality). V praxi to znamená, že na tabletu / chytrém telefonu spustíte speciální aplikaci podobnou fotoaparátu, přístroj namíříte např. na rozváděč a na displeji uvidíte obrázek rozváděče s digitálními čísly – např. aktuální údaje o odběru elektřiny, trend spotřeby apod.

Společnost FOXON představí na veletrhu AMPER všechny zmíněné možnosti pro Condition Monitoring. Návštěvníci budou mít příležitost vyzkoušet si nová řešení a poradit se o jejich zapojení do existujících provozů.

Aktuální informace k připravované výstavě budou dále zveřejňovány v e-mailovém zpravodaji a pro prvních 300 zájemců z řad nových i stávajících odběratelů zpravodaje jsou připraveny pozvánky s unikátním kódem – elektronickou vstupenkou na AMPER 2016. Přihlásit se pro zasílání zpravodaje můžete na www.foxon.cz. 


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

 •   Události  
 •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI