Print

Fog computing pro průmyslovou automatizaci

-- 16.05.18

Jak vyvinout zabezpečenou, distribuovanou architekturu automatizace v datově řízeném světě? Podívejte se na osm pilířů architektury fog computingu nad rámcem edge computingu.

Výrobní průmysl získává výrazné přínosy, neboť významní průmysloví hráči využívají průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things – IIoT) k automatizaci systémů, zavádějí senzory pro měření, monitorování a analýzu dat, zvyšují efektivitu a získávají větší příjmové příležitosti pro výrobní operace. Využívání osmi pilířů architektury fog computingu v tomto může napomoci.

Objem dat z těchto nově propojených závodů se může měřit v petabajtech (1 milion gigabajtů): miliony streamujících připojených senzorů v průmyslových řídicích systémech (Industrial Control Systems – ICS), desítky autonomních dronů, průmyslové roboty, dohledové kamery pokrývající závody atd. Tradiční přístup informačních technologií (IT) k prostředí provozních technologií (PT) nestačí nárokům na potřebný objem dat, latenci, mobilitu, spolehlivost, zabezpečení, ochranu důvěrných informací a přenosovou kapacitu sítě v kontrolovaném, k dodavatelům připojeném nebo nepříznivém provozním prostředí. Nastal čas na nový architektonický přístup, který by umožňoval realizaci potenciálu IIoT pomocí fog computingu.

Definice fog computingu

Fog computing je určen pro datově a výpočetně intenzivní, kriticky významná prostředí. Fog (anglicky mlha) je rozvíjející se distribuovaná architektura, která přemosťuje prostor mezi cloudem a připojenými zařízeními, jež v provozu a v závodě nevyžadují trvalou konektivitu ke cloudu. Fog funguje na principu selektivního přesouvání výpočtů, ukládání, komunikace, řízení a rozhodování blíže k senzorům a akčním členům IoT, kde se data generují a používají. Nenahrazuje, ale rozšiřuje investice do cloudu, aby umožnil efektivní, cenově výhodné, zabezpečené a konstruktivní využívání IIoT ve výrobních prostředích.

Fog se někdy označuje jako edge computing, nicméně existují zde významné rozdíly. Fog je koncepcí nadřazenou edge computingu. Fogová architektura shromažďuje zdroje a datové zdroje mezi zařízeními umístěnými na okraji (edge) v severojižních (cloud–senzor) a východozápadních (funkce–funkce, peer-to-peer) hierarchiích pracujících v cloudu pro získání maximální efektivity. Edge computing bývá omezen na malý počet severojižních vrstev často spojovaných s funkcemi brány s jednoduchým protokolem. Základními kameny fogové architektury jsou fogové uzly. Fogový uzel je jakékoli zařízení poskytující fogové architektuře výpočetní, síťové, ukládací a zrychlující elementy. Příkladem mohou být  průmyslové řídicí prvky, přepínače, routery, zabudované servery, sofistikované brány, programovatelné automaty (PLC) a inteligentní koncové body IoT, jako jsou dohledové kamery.

Přínosy fogové architektury pro výrobní závod

Závody se mohou stát propojenějšími a mohou využívat streamování dat vrstvou fogových uzlů. Fogový uzel na nižší úrovni hierarchie, například umístěný na jednotlivém stroji, může být připojen k sadě lokálních senzorů a akčních členů, aby mohl analyzovat data, interpretovat anomálie, a pokud je k tomu oprávněn, aby mohl autonomně reagovat a problém kompenzovat nebo vyřešit. Nebo může fogový uzel odeslat příslušné požadavky na službu do vyšší úrovně fogové hierarchie, například do technicky schopnějších zdrojů, do funkcí strojového učení nebo poskytovateli údržbové služby.

Pokud situace vyžaduje rozhodování v reálném čase, například vypnutí zařízení, dříve než dojde k poškození, nebo úpravu parametrů kriticky významného procesu, mohou fogové uzly poskytnout analýzu a zásah s latencí na úrovni milisekund. Výrobce nemusí toto rozhodování v reálném čase vést přes datové centrum v cloudu. Tím se předejde potenciálním problémům s latencí, zdržením ve frontě nebo výpadkům sítě/serveru, které by mohly mít za následek průmyslovou nehodu, snížení výrobní efektivity nebo špatnou kvalitu produktu.

Ve výrobním závodě mohou mít fogové uzly ve vyšší úrovni hierarchie širší přehled o průmyslových procesech. Mohou rozšířit schopnosti o další funkce, jako je vizualizace provozu výrobní linky, monitorování stavu porouchaných strojů, vylepšování parametrů výroby, modifikace plánování výroby, objednávání dodávek a odesílání výstrah příslušným pracovníkům.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno
AMPER TOUR - komentované prohlídky
2019-03-19 - 2019-03-21
Místo: Výstaviště Brno
Údržba a diagnostika: Prediktivní údržba 4.0
2019-03-21 - 2019-03-21
Místo: Výstaviště Brno
HANNOVER MESSE 2019
2019-04-01 - 2019-04-05
Místo: Hannover, Německo
Údržba pro TOP manažery 2019
2019-04-10 - 2019-04-11
Místo: Konferenční centrum Akademie věd ČR – zámek Liblice

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI