Print

EPLAN Preplanning 2.8

-- 15.07.19

Poskytovatel řešení EPLAN vyplňuje mezeru mezi fází předběžného plánování technického řešení a mezioborovým detailním zpracováním projektu. Díky četným optimalizacím platformy EPLAN Preplanning je nyní možné importovat filtrované excelové seznamy s projektovými daty, optimálně umístit segmenty předběžného plánování a lépe aktualizovat již přiřazená makra ve schématu zapojení. Veškerá vylepšení systému posilují ideální průběh procesu plánování, v němž mohou být již v rané fázi zadávána, doplňována a zpracovávána projektová data.

Od začátku letošního roku je k dispozici nová platforma EPLAN, verze 2. 8. Díky četným optimalizacím poskytne EPLAN Preplanning uživatelům řadu výhod v oblasti předběžného plánování, například při umísťování segmentů. Ve verzi 2.8 lze nyní segmenty předběžné projektové přípravy graficky umístit i několikrát. Jeden segment tak může být zobrazen na několika stranách v projektu předběžného plánování. Kromě toho mohou uživatelé při umísťování začít své předběžné grafické náčrty v jakémkoli uzlu ve struktuře. Několikanásobně vložené segmenty tak lze zobrazit na několika stranách předprojektové přípravy. Toto přehledné vyobrazení přispívá k větší transparentnosti a usnadňuje orientaci i ve velmi rozsáhlých projektech.

Další praktickou výhodou je, že v segmentech na stránkách předběžného plánování lze nyní zobrazit křížové odkazy, pokud k daným segmentům existují odpovídající protějšky. Křížové odkazy byly obvykle umístěny v detailním plánování – například v grafickém schématu zařízení P&ID, respektive ve schématu elektrického zapojení – nebo na jiných stránkách projektové přípravy. Tímto vylepšením bylo dosaženo většího přehledu při plánování a usnadněno přiřazování segmentů. Také definice segmentů byly více uzpůsobeny k individuálnímu nastavení: Flexibilní nastavení číslování při konfiguraci poskytuje uživatelům více nových možností.

Generování schémat zapojení s jistotou

Pokud mají být z dat předběžného plánování odvozena schémata zapojení v detailním projektování, je důležité udržet si přehled. Cílem je vždy jednoznačná  spojitost mezi plánovaným objektem a příslušným schématem zapojení. V tomto ohledu poskytuje nová verze 2.8 uživatelům podporu již od počátku. Když jsou
pro plánovaný objekt stránky schématu zapojení vygenerovány, obdrží uživatel systémové hlášení s potřebnými detaily. Tím je zajištěno bezchybné plánování a rychlejší výsledky.

Snadná aktualizace přiřazených maker

Makrotechnologie výrazně usnadňuje proces projektování díky opakovanému používání již definovaných objektů, jako jsou například šablony pro schémata zapojení. Díky integraci dalšího informačního řádku lze nyní u plánovaného objektu zobrazit ještě více informací. Pokud dojde ke změně již přiřazeného makra ve schématu zapojení, je nutné upravit i sady hodnot. Tyto informace je pak možné snadno uložit. Přes sady hodnot lze ve schématu zapojení editovat různé vlastnosti. Nekonzistentní informace mezi předběžným plánováním a schématem zapojení jsou nyní již minulostí.

Importování filtrovaných excelových seznamů V průběhu vypracovávání předprojektové přípravy je možné importovat seznamy s daty předběžného plánování, které byly vytvořeny v externích aplikacích. Nově lze nyní zohlednit filtr nastavený v Excelu. Přejímáním filtrovaných excelových seznamů dochází k redukci množství zobrazených dat předběžného plánování v synchronizačním dialogu a import je tak přehlednější a rychlejší. Kromě toho jsou nyní výrazně rychleji importovány také rozsáhlé excelové soubory.

Závěr

Eplan Preplanning vyplňuje mezeru mezi fází koncepčního návrhu a interdisciplinárním detailním rozpracováním projektu. Díky četným optimalizacím ve verzi 2.8 je nyní mnohem snazší detailní plánování aktualizovat. Do platformy Eplan Preplanning lze integrovat všechny komponenty i schémata relevantní pro projektování elektrického zapojení a poskytnout je bez ztráty informací specialistům všech oborů a řemesel v navazujících procesech. Zejména při výrobě lodí je díky tomu možné získat kontrolu nad velkými komplexními projekty.

Tutoriály: www.youtube.com/eplan


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Bezpečnost v průmyslu
2020-11-04 - 2020-11-04
Místo: Brno
EX prostředí 2020
2020-11-05 - 2020-11-05
Místo: Brno
Fórum údržby 2020
2020-12-01 - 2020-12-01
Místo: Praha
Amper 2021
2021-03-15 - 2021-03-19
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI