Print

Efektivní a trvale udržitelné robotické systémy mají velký význam

-- 25.07.16

Průmyslové roboty byly samozřejmostí v automobilovém průmyslu po mnoho let, a to zejména v oblasti body-in-white. Přesto dnes poptávka po automatizačních řešeních neustále roste, pojďme se proto seznámit s dopady nových požadavků automobilového průmyslu na automatizační řešení a tak i témata, kterým by měla být věnována zvláštní pozornost v budoucnu.

Aktuální trendy v automobilním průmyslu

V současné době vidíme v automobilovém průmyslu čtyři hlavní trendy nebo klíčová témata, které mají vliv na robotiku: V důsledku pokračující globalizace budou muset být auta budoucnosti vyráběna v místě, kde se nachází největší trhy a odběratelé. Industry 4.0 definuje nové standardy továren budoucnosti, které mají být ještě více univerzální. Demografické změny jsou rovněž aspektem, který má významný dopad na budoucí výrobní koncepty automobilek. V neposlední řadě je zde i otázka globálního oteplování, která posunuje prioritu celkové účinnosti využívání energií při provozu aut stále výše. Mění se pohled na problém celkového posuzování cyklu životnosti, což znamená, že emise CO2 produktu se sledují v celkovém kontextu. Počínaje produkcí základních surovin, celým výrobním procesem a konče až celkovými náklady na recyklaci.

Jak reagují výrobci automobilů?

Pokud mají být auta budoucnosti postavena tam, kde je zákazník, bude nutné na místě nabízet i komplexní infrastrukturu, což se týká i výrobců průmyslových robotů, kteří budou muset mít v konkrétních lokalitách silná zastoupení. Univerzální a efektivní továrna budoucnosti vyžaduje mobilní robotické systémy, všestrannou a výkonnou logistiku a dále intenzivní využití cloudových služeb. Vzhledem k demografickým změnám, jejichž dopady mohou být v konkrétních regionech i mnohem silnější než v okolních zemích, bude existovat větší důraz na asistenční robotiku a robotická řešení, která poskytují užitečnou podporu pracovníkům, kteří vykonávají namáhavé a neergonomické úkoly. Klíčovým slovem je i zde energetická účinnost: jak je již uvedeno výše, bude existovat větší důraz na snížení celkových emisí CO2 v automobilovém průmyslu. Přibližně 30 % z celkových emisí CO2 připadajících na produkci jednoho automobilu se v současné době váže na výrobu surovin a výrobu samotného vozu. Výrobci robotů, mimo jiné, jsou klíčem ke snižování těchto úrovní emisí.

Jaká jsou řešení nabízená firmou KUKA?

KUKA je globální organizace. Roboty vyrábíme v Německu a pro lokální trh také v Číně. Dále máme dceřiné společnosti a partnery po celém světě. Tímto způsobem jsme zajistili, že jsme vždy nablízku našim zákazníkům. V důsledku toho můžeme také rychle rozpoznat a rozumět místním specifickým požadavkům a podle toho přizpůsobit naše robotická řešení.

Ve firmě KUKA není Industry 4.0 jen módní slovo. KUKA je hnacím motorem platformy Industry 4.0. Převedení teoretických úvah a představ o „chytrých závodech“ do reality je možné pouze s vysoce výkonnými výrobními systémy, které jsou nejen účinné, ale i flexibilní. KUKA již dnes nabízí produkty, které jsou připraveny pro Industry 4.0. Patří mezi ně například mobilní robotické systémy s autonomním navigačním softwarem, stejně jako vývoj robotů pro oblast tzv. Human-robot collaboration, jako například KUKA LBR iiwa, který je určen pro přímou spolupráci mezi lidmi a roboty a podporuje pracovníky při provádění namáhavých a neergonomických činností. KUKA klade největší důraz na implementaci mezinárodně uznávaných otevřených standardů tak, aby svým zákazníkům zaručila maximální interoperabilitu.

Flexibilita inteligentní továrny, jako nedílná součást Industry 4.0, vychází především z kombinace IT technologií (zejména využívání cloudových a big-data technologií) s klasickou automatizační technikou - to můžeme oprávněně nazývat „Industry meets IT“. Vytváření spojení jednotlivých komponent Industry 4.0 hraje ústřední roli. Společně se silnými partnery budeme nabízet řešení založená na vysoce výkonné, standardizované infrastruktuře. To je oblast, kde využíváme synergií spolupráce v rámci celé KUKA Group. Pracujeme společně s SWISSLOG, KUKA Industries a KUKA Systems tak, abychom dokázali nabízet nejen vysoce průmyslové roboty, ale také jejich integraci do výrobních buněk a systémů včetně efektivního řešení problémů vyplývajících z velmi komplikované logistiky.

V neposlední řadě vidíme i potřebu celkově efektivních a udržitelných robotických systémů. Robot nevnímáme jen jako izolovaný výrobní prostředek, ale bereme ohled i na energetickou účinnost celého systému. KUKA je členem projektu AREUS financovaného EU, který má za cíl pracovat s energetickou účinností při výrobě karoserií za využití obnovitelných zdrojů energie. Jeden z příkladů z tohoto projektu je produkční buňka, která je vybavena robotem KUKA a provozována pouze pomocí solární energie.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno
HANNOVER MESSE 2019
2019-04-01 - 2019-04-05
Místo: Hannover, Německo
Údržba pro TOP manažery 2019
2019-04-10 - 2019-04-11
Místo: Konferenční centrum Akademie věd ČR – zámek Liblice
Stlačený vzduch
2019-04-16 - 2019-04-16
Místo: Hotel Avanti ****, Brno
Dny teplárenství a energetiky
2019-04-24 - 2019-04-25
Místo: Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS, Hradec Králové

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI