Print

Druhý ročník konference kvality přinesl novinky v systému kvality a nastínil jejich dopad do praxe

-- 05.11.18

Konference kvality aneb nové normy a zkušenosti v praxi zněl název letos již druhého ročníku. Konference byla pořádána nakladatelstvím Verlag Dashöfer, konala se 31. října 2018 a reagovala na celou řadu změn v oblasti norem, právních předpisů souvisejících s managementem kvality, požadavků na akreditaci a certifikaci a poukázala na nezbytnost inovací nejen ve výrobní sféře. Přednášející konference se podělili o dlouhodobé zkušenosti s problematikou řízení kvality ve výrobě i ve službách a na četných příkladech předvedli, jak novinky v dnešní uspěchané době elegantně implementovat do praxe.

Hlavní garantka konference Ing. Monika Becková, která vystoupila s několika příspěvky a zároveň celou akci moderovala je zkušenou lektorkou, která pracuje jako poradce/auditor QEMS, BOZP, EnMS, GDPR a jako manažerka jakosti. Jako odborná poradkyně spolupracuje s řadou organizací, má zkušenosti v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, implementace a zlepšování systémů managementu ve výrobě i službách. 

Jako první přednášející vystoupil Ing. Miroslav Žilka, Ph. D. z ČVUT Fakulty strojní, který se specializuje na školení v oblasti ekonomického a environmentálního hodnocení technických projektů, nákladového řízení a integrace systému podnikového řízení a výrobního managementu. Na konferenci vystoupil s příspěvkem Životní cyklus produktu, kde představil nástroje a metody pro podporu řízení jednotlivých fází projektů a současně účastníkům přiblížil nové technologie a novinky v softwarových podporách, které velkou měrou v konečném důsledku přispívají ke konkurenceschopnosti podniku.

Jeden z hlavních bloků konference pod taktovkou Ing. Moniky Beckové se zabýval zkušenostmi s novými požadavky na systémy managementu kvality po dvou letech praxe a po skončení přechodného období. Na konkrétním příkladu byla předvedena aplikace nových požadavků a také se hovořilo o potížích, které revidovaná norma přinesla. V dalším příspěvku Ing. Monika Becková předvedla příklady a výhody aplikace podobných požadavků různých norem v integrovaných systémech řízení. Na konferenci nemohlo chybět dnes tak hojně diskutované téma GDPR a to konkrétně v souvislosti se systémy kvality. Jako doplnění k tomuto tématu lektorka ukázala a okomentovala vzory smluv a souhlasů se zpracováním osobních údajů.

Celé jedno téma se zabývalo novinkami a očekávanými změnami norem a normativních dokumentů v systému kvality a jejich dopadem do praxe. Zvláštní pozornost pak byla věnována právě vyšlé normě pro interní audity ISO 19011:2018. Lektorka předvedla přehlednou tabulku, ve které porovnala obsah normy předchozí a nové a okomentovala nové a změněné termíny této normy. Jako doplněk k tomuto tématu byly přidány příklady záznamů z provedených interních auditů.

Další z příspěvků měl Ing. Pavel Scholz, který je vědecko-výzkumným pracovníkem a lektorem na Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní, ČVUT v Praze. Zaměřuje se primárně na oblast počítačové simulace podnikových systémů a procesů a dále na moderní trendy a nástroje v oblasti výrobních systémů. Jeho příspěvek byl právě z této oblasti a měl název Modelování a optimalizace podnikových systémů a procesů. Přednáška byla doplněna příklady Diskrétní simulace podnikových systémů a procesů v prostředí softwaru Plant Simulation od firmy Siemens.

Jednu z přednášek si připravil Ing. Lukáš Turza Ph.D., který je členem Asociace pracovníků pro tlaková zařízení, zástupce ČR v pracovních skupinách v EU: ADD, WGP a dozor nad trhem: ADCO PED, ADCO TPED. Příspěvek zahrnoval nové právní předpisy v oblasti posuzování shody, podmínky označení CE (NLF), dále rizika v legislativě EU a v průvodní dokumentaci produktů a hlavně poukázal na omyly a opomenutí výrobců, dovozců, distributorů produktů, a na jejich důsledky pro ně (např. pokuty ČOI). To vše bylo demonstrováno na konkrétních příkladech.

Dovolím si tvrdit, že Konference kvality dle počtu účastníků, kteří se zaujetím naslouchali od začátku, až do úplného konce splnila, to co si vytkla za svůj cíl v prvním ročníku a to vytvořit základnu nové platformy pro setkávání a výměnu zkušeností mezi odborníky na systémy managementu kvality. A vy se již můžete těšit na další ročník, protože organizátoři ho již připravují.

Sledujte na www.QMprofi.cz.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Technical Computing Camp 2019
2019-09-05 - 2019-09-06
Místo: Hotel Fontána, Brněnská přehrada
Moderní technologie ve farmacii
2019-09-24 - 2019-09-24
Místo: Brno
Moderní technologie v potravinářství
2019-09-25 - 2019-09-25
Místo: Brno
Mezinárodní strojírenský veletrh 2019
2019-10-07 - 2019-10-11
Místo: Výstaviště Brno
MSV TOUR 2019
2019-10-07 - 2019-10-10
Místo: MSV, Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI