Print

Decentralizace výroby pomůže nejen v krizových situacích

-- 05.10.20

Uplynulé měsíce nám jasně ukázaly nevýhody centralizace výroby a slabiny v soběstačnosti celých regionů, jako je třeba Evropská unie.

Jakkoli má globalizace jasné výhody, pokud jde o snižování nákladů a zvyšování efektivity výroby, stále intenzivněji se ukazuje, že centralizace výroby klíčových produktů do několika málo míst na zemi nemusí být v současném světě ideálním řešením. Zatímco jsme se ještě před několika měsíci zabývali hlavně klimatickými změnami způsobenými přepravou surovin a hotových produktů z jednoho konce světa na druhý, dnes vidíme, že globalizace naráží na své limity také z jiných důvodů. Nejde přitom jen o pandemii koronaviru, která odkryla nesoběstačnost většiny států světa při zajištění výroby základních zdravotnických pomůcek. Déle než pandemie, mohou přetrvávat politické spory mezi zeměmi (jako například ten aktuální mezi Spojenými státy a Čínou), jejichž následkem jsou sankce, embarga nebo blokování přístupu k technologiím.

Distribuovaná výroba v době rozvinuté automatizace

Kromě již zmíněných výhod centralizované výroby jsou zde ještě další aspekty, které mohou hovořit ve prospěch centralizace a neprospěch decentralizace jakými jsou například centralizované řízení výrobního procesu, jednotná správa lidských zdrojů či centralizované řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Pokud ale vezmeme v úvahu dnes již vysoký stupeň automatizace v mnoha oborech a současné možnosti internetového propojení, zjistíme, že z technologického hlediska není velký rozdíl mezi možnostmi řízením například jedné továrny s desítkou výrobních linek, nebo deseti továren s jednou linkou.

Abychom mohli výrobu takto decentralizovat, přesunout ji blíže ke spotřebitelům a díky geografické distribuci ochránit produkci před lokálními vlivy, musí být splněny určité předpoklady.  Především jde o vysoký stupeň automatizace na úrovni jednotlivých provozů – aby bylo vůbec možné výrobu na dálku řídit. Dále je nezbytné zajistit spolehlivé a ideálně redundantní připojení, se kterým bude řízení provozu na dálku realizovatelné v podstatě odkudkoliv na světě. Využití dnes již běžně dostupných cloudových technologií nám navíc umožní distribuci a replikaci dat do geograficky vzdálenějších datových center a tím pomůže zvýšit robustnost celého systému vzdáleného řízení.

Továrna řízená na dálku

Moderní řízení provozu na dálku nemusí však znamenat jen prostou virtualizaci řídícího panelu provozu či celého velínu závodu a jejich dostupnost odkudkoliv. Moderní technologie umožňují posun mnohem dále a reprezentovat zařízení a jejich provoz například ve virtuální realitě. Technologie umělé inteligence a strojového učení pak posouvají automatizaci řízení a rozhodování na vyšší úroveň, se stále menší nutností zásahů lidského operátora. Místní obsluha provozu může být navíc vybavena zařízeními pro aplikace rozšířené reality, které mohou výrazně usnadnit servisní úkony i údržbu na dálku.

Nakonec i pokud jde o lidské zdroje, přináší decentralizace výroby jistou výhodu. Mnoho výrobců se potýká s kritickým nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a distribuce výroby do více míst může tento problém pomoci vyřešit. Ostatně, řízení a spolupráci v distribuovaných týmech jsme si již během koronavirové pandemie důkladně vyzkoušeli.

Za hranicemi továrny

Větší decentralizace výroby by nepřinesla výhody jen v krizových situacích jako je aktuální pandemie. Rozmístění výroby do různých regionů by pomohla zajistit produkci klíčových výrobků i v případě lokálních živelných pohrom, dopravních omezeních nebo geopolitických konfliktů.

Je třeba si ale uvědomit, že pouhou vyšší automatizací a decentralizací vlastní výroby nezajistíme plnou soběstačnost a nezávislost daného území. Typicky v případě globálních pandemií je problematické zajistit výrobě dodávky surovin, materiálu a dalších nezbytných zdrojů, stejně jako logistiku hotových výrobků včetně jejich dopravy do kriticky ohrožených míst. Zde již ale také svítá naděje na řešení, která se skrývá v autonomně řízených vozidlech a jejich nasazení v reálném provozu.

Jak je tedy možné vidět, mnoho technologií pro větší decentralizaci výroby je již dostupných, a na mnoha se intenzivně pracuje. Probíhající pandemie a obří investice jednotlivých zemí do oživení ekonomiky by se daly využít i pro urychlení procesu decentralizace tak, abychom byli lépe připraveni na další podobnu krizi v budoucnu.

Autor: Jan Bezdíček, ředitel R&D, Rockwell Automation


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Bezpečnost v průmyslu
2020-11-04 - 2020-11-04
Místo: Brno
EX prostředí 2020
2020-11-05 - 2020-11-05
Místo: Brno
Fórum údržby 2020
2020-12-01 - 2020-12-01
Místo: Praha
Amper 2021
2021-03-15 - 2021-03-19
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI