Print

Co znamená napájení konstantním výkonem v případě zdroje pro LED?

-- 25.09.19

Napájení diod LED v režimu konstantního výkonu se v poslední době stalo populárním tématem. Je s ním ale spojena řada otázek. Proč musejí být diody LED napájeny konstantním proudem? Proč ne pomocí zdroje s konstantním výkonem?

Před zahájením diskuse na výše uvedené téma musíme porozumět tomu, proč musejí být diody LED napájeny konstantním proudem. Jak je ukázáno na obrázku 1, který představuje závislost I-U diody LED, když se změní napětí LED v propustném směru asi o 2,5 %, změní se proud tekoucí diodou LED asi o 16 %, přičemž samotné napětí diod LED je v propustném směru do značné míry závislé na teplotě přechodu. Kolísání teploty může způsobit změny napětí na úrovni až 20 %. Jas diod LED je úměrný proudu, který jimi protéká. V případě velkých změn hodnot proudu se bude jas také značně měnit. Proto též musejí být diody LED napájeny z proudového zdroje. Avšak lze napájet diody LED ze zdroje konstantního výkonu? Při další diskusi na toto téma přeskočíme otázku, zda konstantní výkon znamená konstantní jas diod LED. Na základě křivky I-Ua teploty diod LED vidíme, že projekt zdroje s konstantním výkonem zdá se funguje. Pokud ano, tak proč výrobci napájecích zdrojů LED nenabízejí takové modely? Navrhnout zdroj s konstantním výkonem není obtížné, pokud se v něm použije mikrokontrolér, který bude řídit výstupní výkon regulací střídy (modulace šířky impulzu, PWM).

Pro nastavení příslušné střídy zpracovává mikrokontrolér zpětnovazební signály, které jej informují o napětí a proudu na výstupu, a tak řídí výstup, aby byl dosažen konstantní výkon, jak je zobrazeno modrou barvou na obrázku 2. Avšak výroba napájecího zdroje LED s konstantním výkonem znamená nejen značné náklady, ale také způsobuje jiný problém spočívající v tom, že v případě poškození diody LED bude výstupní proud narůstat, což povede k dalšímu zhoršení situace. Jelikož je dioda LED součástkou se záporným teplotním koeficientem, je třeba v případě vyšších teplot snížit výstupní proud, aby byla zajištěna dlouhá životnost diody. Přitom metoda napájení ze zdroje konstantního výkonu je v rozporu s tímto předpokladem. Zdroj s konstantním výkonem bude zvětšovat výstupní proud úměrně poklesu napětí v propustném směru v důsledku vzrůstu teploty. Shrneme-li to, po zvážení různých faktorů je nejefektivnějším řešením napájecí zdroj LED s konstantním výkonem a širokým rozsahem výstupního napětí a proudu.

Napájecí zdroje LED s konstantním výkonem, které vyrábí firma MEAN WELL, byly zkonstruovány tak, aby zajistily zákazníkům široký rozsah napětí a proudu. Aby se zabránilo dodatečným nákladům spojeným s přílišnou složitostí zařízení, nevhodným použitím s ohledem na charakteristiku diod LED a také poškození svítidel, je v současnosti napáječ LED s konstantním výkonem s širokým rozsahem nejlepším řešením.

Celá řada XLG byla navržena na základě topologie konstantního výkonu. Široký rozsah výstupního napětí a proudu zajišťuje pružnost a účinnost pro potřeby různých instalací LED a navíc umožňuje redukovat nutnost nákupu a používání různých modelů. Porovnejme například modely

ELG-75-48 a XLG-75-H. Maximální výkon modelu ELG-75-48 je 48 V / 1,56 A (viz obrázek 3). Je-li napětí diod LED značně nižší než 48 V, nelze v případě potřeby zvýšit výstupní proud s ohledem na konstrukční omezení. V souvislosti s tím nelze dosáhnout jmenovitého výstupního výkonu z důvodu příliš malého napětí. Avšak model XLG-75-H si s tímto problémem lehce poradí. Díky topologii s konstantním výkonem dodává XLG-75-H plný výkon v rozmezí napětí od 36 V do 58 V. Zákazníci mohou přizpůsobit výstupní proud a navrhnout osvětlení LED pracující s plným výkonem (viz obrázek 4). Navíc aby bylo možno dodat zdroj pro LED s širokým rozsahem konstantního výkonu, jsou v řadě XLG použity nejlepší součástky a také jsou splněny vyšší verifikační nároky tak, aby byla dosažena vyšší úroveň spolehlivosti a delší životnost. Široký rozsah nastavení charakteristický pro řadu XLG je též usnadněním pro zákazníky při montáži vlastními silami.

Doplňující informace týkající se výrobků z řady XLG lze nalézt na stránkách TME, oficiálního distributora firmy MEAN WELL www.tme.eu.

Autor: Tony Hsieh, Technical Service Manager, MEAN WELL


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI