Print

Co je nového v softwaru CitectSCADA 2015 (v7.50)

-- 25.07.16

V loňském roce uvedla společnost Schneider Electric na trh další verzi vizualizačního softwaru pro operátorské ovládání a sběr dat CitectSCADA v7.50 (v kombinaci s PAC systémy Modicon se používal název Vijeo Citect).  V této verzi došlo k několika úpravám a vylepšením, a to s ohledem na výkon aplikace a zjednodušení tvorby projektu. Současně s novou verzí bylo zavedeno nové označování produktu. Nyní se tento produkt jmenuje CitectSCADA 2015.

Nové vlastnosti a zlepšení softwaru CitectSCADA 2015

CitectSCADA 2015 přináší řadu vylepšení a zjednodušení:

Citect Anywhere

Je to nejnovější schopnost CitectSCADA, která umožňuje uživatelům lepší využití aktiv a prostředků provozu. Zvyšuje hodnotu získaných dat a SCADA systému zjednodušením a ještě větší pružností.

Citect Anywhere je rozšíření, které poskytuje zcela nový přístup k aplikacím SCADA prostřednictvím HTML5 kompatibilních webových prohlížečů. Umožňuje uživatelům bezpečný přístup k informacím a větší přehled o stavu zařízení v jejich správě, ať už jsou kdekoli. S možností zobrazení aktuálního stavu technologie na mobilních zařízeních jsou pracovníci v provozu lépe vybaveni informacemi pro přijetí správných rozhodnutí a pro provedení akce, což přináší minimalizaci nákladů a zvyšuje operativnost. Citect Anywhere poskytuje plnou SCADA funkcionalitu a stejné uživatelské možnosti na inteligentních zařízeních, jako by uživatel byl přímo na operátorském pracovišti.


Alarmní server

U kritických procesů může mít i sebemenší zpoždění vyhodnocení alarmu vážné, někdy až katastrofální důsledky. Požadavky zákazníků na množství informací, které se vyhodnocují alarmním systémem, se neustále zvyšují. CitectSCADA 7.50 byl optimalizován, aby klientům poskytoval alarmní data s bleskovou rychlostí a s menšími nároky na výkon než kdykoli předtím.

Alarmní server softwaru CitectSCADA 7.50 může nyní pracovat v režimu rozšířené paměti. To dovoluje procesu alarmního serveru využívat paměť nad limit 4 GB.

Režim rozšířené paměti umožňuje efektivní práci alarmního serveru v systémech s rozsáhlou historií archivu alarmů a v případě rozsáhlých systémů s velkým počtem konfigurovaných alarmů (>50 000).

Možnost přímého upgradu z předchozích verzí

Důležitou vlastností SCADA systémů je podpora životního cyklu softwaru a možnost přechodu na nové verze produktů. CitectSCADA vždy umožňoval převést aplikační software CitectSCADA nižší verze (upgrade) do verze vyšší. CitectSCADA 2015 má proces upgradu projektu ještě více zjednodušen. 

V závislosti na tom, zda bude možno na určitou dobu stávající systém odstavit a zda bude tolerována ztráta dat, je potřeba se rozhodnout pro „on-line“, případně „off-line“ upgrade (předpokladem provedení on-line upgradu je redundantní dvojice serverů). Na následujících obrázcích je znázorněna možnost a postup upgradu na verzi 2015.

Programovací jazyk Cicode Profiler a podpora Microsoft .NET 

CitectSCADA je vybaven silným programovacím jazykem Cicode. Ten umožňuje vytvářet vlastní programové funkce pro práci s daty v reálném čase.

Diagnostický nástroj Citect kernel byl rozšířen o Cicode Profiler (od verze CitectSCADA 2015 SP1). Ten poskytuje informace o tom, jak se provádění jednotlivých Cicode funkcí projevuje ve spuštěném projektu. Tyto informace zahrnují název funkce, počet volání dané funkce, včetně počtu volání z jiných funkcí, a procento podílu času užitého v průběhu periody zpracování. Příliš dlouhý čas zpracování a vysoké procento podílu indikuje potřebu revidovat a optimalizovat příslušnou funkci (včetně funkcí, které ji mohou volat). Pro vyhodnocení externími nástroji lze také provést export dat Profileru do formátu CSV. 

CitectSCADA 7.50 umožňuje přístup k Microsoft .NET knihovnám pomocí programovacího jazyka Cicode. To dovoluje rozšířit funkčnost CitectSCADA systému s využitím technologie společnosti Microsoft, jako je C# a .NET Framework.

Aktualizace OPC Factory Serveru (OFS) a GPL

Instalátor CitectSCADA 7.50 nyní umožňuje nainstalovat verzi 3.50 Schneider Electric OPC Factory Server (OFS). Tato verze zahrnuje veškeré nejnovější bezpečnostní záplaty a je doporučena pro všechny zákazníky, kteří používají OFS. OPC Factory Server v3.50 lze snadno nainstalovat z úvodní stránky CitectSCADA instalátoru. Nová knihovna GPL (Graphic Process Library) přináší vyšší stupeň integrace mezi PAC systémy Modicon a SCADA systémy Vijeo Citect. Předpřipravené knihovny obsahují různé typy zařízení, jako jsou analyzátory sítí či frekvenční měniče Altivar, a výrazně snižují náklady na vývoj aplikací.

CitectSCADA jako služba systému Windows

Když je CitectSCADA spuštěn jako služba systému Windows, může systém zprostředkovávat data v rámci uživatelských relací (sessions). To umožňuje aplikaci běžet bez nutnosti přihlášeného uživatele a s uživatelským účtem na serveru.

V minulosti byly pro spuštění CitectSCADA jako služby systému Windows potřebné nástroje třetích stran. Nyní stačí nakonfigurovat službu s názvem „Citect Runtime Manager“ v Microsoft™ Management Console na každém serverovém PC, což umožní bezobslužný provoz na serverech systému.

Další novinky

Další novinky verze CitectSCADA 2015 usnadňují tvorbu projektu. Zjednodušují způsob tvorby grafických stránek a vkládání grafických objektů v případě využití objektové hierarchie prvků (Equipments).

Správa záloh v CitectSCADA 2015 je efektivnější a umožňuje automaticky začlenit vložené projekty do souboru zálohy. Poskytuje to i možnost volby, které z projektů ze zálohy budou přesunuty do jiné CitectSCADA 2015 instalace.

Připravovaná verze CitectSCADA 2016

V průběhu roku 2016 bude vydána nová verze vizualizačního systému CitectSCADA 2016. 

Připravovaná verze CitectSCADA 2016 bude obsahovat nové funkce, které výrazně zjednoduší a zrychlí inženýrskou práci. Níže je uveden přehled připravovaných úprav:

  • Aplikace Citect Explorer a Project Editor budou sloučeny a začleněny do zbrusu nového konfiguračního prostředí, které výrazně zlepší a zjednoduší konfiguraci projektu pomocí intuitivních postupů založených na uživatelských zvyklostech. Nové konfigurační prostředí přináší nový vzhled a moderní technologie UI (uživatelského rozhraní).
  • Nové, uživatelsky příjemné tabulkové prostředí s integrovaným prohlížečem parametrů a vlastností bude zajišťovat, že editace dat (včetně hromadných úprav) bude rychlá a snadná. Bude poskytovat přehledný a přizpůsobitelný pohled na konfiguraci projektu.
  • Nový přehled topologie umožní uživatelům vidět schematicky celou fyzickou i logickou serverovou infrastrukturu na jednom místě, což bude přínosem pro zjednodušení návrhu a kontroly topologie, a konfigurace projektu.
  • Nový přehled implementace ušetří tvůrcům spoustu času a námahy tím, že umožní konfiguraci projektu pro všechny části systému z jednoho centrálního místa.
  • Vypočtené proměnné dovolí nakonfigurovat proměnné (Tagy) použitím Cicode funkcí jako definice výrazu tagů, což zlepšuje udržitelnost kódu aplikací. 
  • Podpora Equipment.Item pro konfiguraci vlastností alarmů pomůže uživatelům, kteří využívají vlastnosti alarmů, jednoduše vytvořit genie a supergenie.
  • Výše uvedený výčet úprav není samozřejmě kompletní, v nabídce je mnoho dalších.

Nejnovější informace o produktech CitectSCADA byly letos v lednu prezentovány na pravidelném setkání integrátorů v hotelu Lanterna v Beskydech. Prezentace týkající se nových vlastností CitectSCADA 2015, připravovaného CitectSCADA 2016 a dalších strategií i plánů vývoje produktů představili obchodní a marketingový manažer Matko Spadina a SCADA architekt Ian Thompson, oba z firmy Schneider Electric z Austrálie. Představené plány rozvoje systému CitectSCADA a poskytované podpory svědčí o prioritách tvůrců. Jejich hlavním zájmem je zvyšovat výkon při zachování stability systému a zjednodušovat práci jak integrátorům, tak koncovým zákazníkům. V České republice a na Slovensku je systém CitectSCADA rozšířen a používán v oblastech strojírenství, energetiky, dopravy, distribuce ropy a v jiných odvětvích. Více informací o softwaru CitectSCADA je k dispozici na webových stránkách www.citect.cz. 

Kontakt:

Distributor pro Českou republiku a Slovensko

SCADA Servis s. r. o.

Autor: Ing. Aleš Riedel, SCADA Servis s. r. o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI