Print

Cloud klepe na dveře výrobních firem v ČR

-- 25.04.14

Jedno z hojně diskutovaných témat během semináře IT v průmyslu uvedl do reálií českého trhu Martin Kubáň ze společnosti IDC Manufacturing Insights. Stále rostoucí objem dat, která firmy získávají ve výrobě, je nutí přemýšlet o jejich uskladnění a hlavně dostupnosti takřka odkudkoliv. O možnostech uplatnění principů cloud computingu v průmyslových provozech (nejen) České republiky se tak můžete dozvědět více i vy, kdo jste seminář nenavštívili osobně.

http://controlengcesko.com/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_duben_2014/IT_kuban.jpg

Jaké jsou hlavní motivy firem k adopci cloud technologií?

Adopce cloudu v podnikové sféře má dva základní rozměry. Ten ekonomický bychom mohli shrnout jako hledání úspor v oblasti IT (tedy o oblast podpůrných procesů, které přímo negenerují přidanou hodnotu) a lepší finanční plánování (přesun od kapitálových investic – CAPEX, k operačním – OPEX). Provozní rozměr je založen především na potřebě rychle dostupných a flexibilních IT řešení; je umocňován silami jako globalizace podnikání, růst konkurence, zvyšující se nároky zákazníků apod.

S příchodem technologií tzv. třetí platformy (cloud, mobilita, sociální technologie, analýza velkých dat) se role cloudu jednoznačně posiluje. Efektivní implementace technologií třetí platformy bez cloudu v podstatě není možná nebo minimálně nedává smysl. Říká-li dnes více než 90 % globálně dotazovaných společností, že jsou si vědomy, že technologie třetí platformy kompletně změní způsob jejich řízení, říkají tím nepřímo také, že počítají s adopcí cloudu.

Jaká je míra adopce cloudu ve výrobním sektoru v České republice?

U nás se cloud prosazuje velmi pozvolna; i když se dnes o něm výrobní firmy začínají seriózně bavit, jejich investiční aktivita byla dosud více než skromná. Většinou se jedná o malé, z celofiremního hlediska nevýznamné implementace.V tomto ohledu lze zmínit trend tzv. stínového IT, který adopci cloudu v jeho počátcích významně přispívá. Jedná se o fenomén, který souvisí se zvyšující se rozhodovací pravomocí liniových manažerů v otázkách IT podpory.

Z našich průzkumů vyplývá, že zhruba 20 % IT projektů ve výrobních firmách je realizováno bez podpory rozpočtu IT oddělení. Tyto dílčí projekty, které tedy jaksi obcházejí zaběhlé IT struktury, již z principu věci téměř výhradně míří do cloudu.

S adopcí cloud řešení se nejčastěji začíná v oblastech řízení dodavatelského řetězce (SCM), vývoj a řízení životního cyklu výrobků (PLM), řízení vztahů se zákazníky (CRM) apod. Zde se výrobním firmám cloud skvěle hodí a uživatelé i manažeři si rychle uvědomují jeho benefity. V České republice se však současná poptávka stále více soustředí na řešení menšího rozsahu, která jsou méně komplexní – ovšem za nízkou cenu.

Jaké benefity cloudu manažeři výrobních podniků vnímají nejčastěji?

Na prvních místech našich průzkumů se nachází jednoduchost, škálovatelnost, rychlost a standardizace. Zajímavé je, že bavíme-li se se stejnými manažery o strategii, resp. cílech podniků, tak zjišťujeme, že narážíme na obdobné charakteristiky. Manažeři výrobních podniků chtějí vyrábět a dodávat výrobky co nejjednodušší cestou, chtějí umět předvídat poptávku, aby mohli správně plánovat, neboli škálovat výrobní kapacity, chtějí standardizovat produkty a procesy tak, aby zákazníkovi dodali produkty v nejlepší možné kvalitě. Jde tedy o to profilovat tímto směrem celý byznys a cloud se jeví jako ideální platforma pro podporu tohoto modelu.

Nelze se nezeptat, jak se díváte na obavy ohledně bezpečnosti cloudu?

Souhlasím, že průzkumy ukazují, že obavy o bezpečnost jsou největší překážkou rychlejšího rozvoje cloudu. Odpovím rovněž otázkou: Jste si jisti, že jsou vaše interní sítě a firemní data dostatečně zabezpečeny? Naše průzkumy a zkušenost z konferencí, kde bývá výrobní sektor významně zastoupen, ukazují, že nikoli. Naopak, většina CIO má dnes velmi omezené rozpočty určené na řešení otázek IT bezpečnosti, protože řada top manažerů tyto investice nerada podporuje; jednoduše nemají přidanou hodnotu, negenerují zisk. Na poslední konferenci IDC Security Roadshow v Praze profesionální hacker velmi názorně ukázal, jak jednoduše lze proniknout na cizí web a pozměnit jeho obsah, manipulovat s položkami a cenami v e-shopu nebo neoprávněně stáhnout cizí data. Navíc zde nejde jen o externí hrozby, proti kterým se musí podniky bránit. Pro mnoho českých podniků je větším problémem interní IT bezpečnost, kde největší riziko představují vlastní neobezřetní či záměrně škodící zaměstnanci.

Nebezpečnost cloudu je podle mého názoru do značné míry mediální bublina. Přirovnal bych ji k letecké dopravě. Média každý problém či katastrofu náležitě nafouknou, veřejnost je tím pak silně negativně zasažena. Přitom je zřejmé, že cloud poskytovatelé investují do zabezpečení mnohonásobně více prostředků a mají nepoměrně striktnější bezpečnostní pravidla než kterýkoli český výrobní podnik. Z celkového objemu dat, který se celosvětově v cloudu nachází, se zneužití týká opravdu jen nepatrného zlomku. Takže paradoxně jako letecká doprava patří mezi nejbezpečnější druhy dopravy, tak je na tom cloud s bezpečností.

Co bude s cloudem dále a jakým směrem se bude jeho adopce u nás ubírat?

Investice českých výrobních firem do cloudu jsou nyní váhavé. Výrobní podniky v současné době spíše cloud testují na menších IT řešeních v méně důležitých IT oblastech. Většina IT dodavatelů dnes však již nabízí plnou cloud podporu i pro klíčové korporátní aplikace (ERP, CRM, SCM, PLM, BI aj.). Česká republika má dobré předpoklady pro adopci cloudu a čím dříve se výrobní podniky odhodlají
k větším investicím, tím více z toho budou profitovat. S oživením hospodářského růstu a růstem průmyslové výroby se zrychlí i růst IT investic výrobních firem a brzo se budou realizovat i mnohé odložené projekty minulých let, což může adopci cloudu pozitivně podpořit.

Adopce technologií třetí platformy se bez cloudu neobejdou. Rychlejší adopce technologií třetí platformy přinese českým výrobním podnikům konkurenční výhodu. Masivní vývoj a údržba vlastních IT řešení se do budoucna jeví jako ekonomicky a kompetenčně neudržitelná. Výrobní podniky, které sázejí na tento model, již v současné době technologicky zaostávají. Rychlost rozhodování a vzájemná spolupráce všech článků v rámci hodnototvorného řetězce, ale i v rámci oddělení uvnitř firmy, jsou v dnešní době alfou a omegou úspěchu výrobních podniků u zákazníků. V tomto ohledu je cloud ideální a těžko nahraditelnou platformou.

Průzkumy jasně ukazují, že čím je vyspělejší ekonomika a zralejší IT trh, tím je vyšší adopce cloudu. V IDC se nyní neptáme zda cloud zvítězí, ale diskutujeme,  za jak dlouho zvítězí, případně v kterých oblastech nejdříve. Cloud je tu a nelze ho zastavit. Bránit se mu není a nebude dobrá strategie. Je potřeba se o něm seriózně bavit a začít ho aktivně implementovat všude tam, kde má ekonomickou a obchodní logiku. ce

Autor: Lukáš Smelík, Control Engineering Česko


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI