Print

Chytrá chapadla reagují flexibilně na své okolí

-- 14.07.17

Vstup do Průmyslu 4.0

Komplexní komunikace všech jednotlivých dílů, vysoká transparentnost systémové úrovně a v řízení procesů, stejně jako dynamická reakce na události, to jsou podle Dr. Markuse Klaibera klíčové faktory na cestě k Průmyslu 4.0. Technický obchodní ředitel firmy SCHUNK GmbH & Co. KG z Lauffenu nad Neckarem hodnotí potenciály Průmyslu 4.0 a zaměřuje tímto směrem jak podnikové produktové portfolio, tak i produkci samotnou.  

Nestálé trhy, krátká životnost výrobků, rostoucí škála možností a zvyšující se tlak na cenu charakterizují moderní výrobu. „Trend Průmyslu 4.0 je pochopitelná odpověď na tuto situaci,“ vysvětlil Klaiber. „Cílem všech opatření Průmyslu 4.0 je komplexní flexibilita výrobních procesů s maximální transparentností a hospodárností.“ Z tohoto tvrzení se dají odvodit zcela konkrétní požadavky pro využití. Průmysl 4.0 musí předkládat flexibilní a adaptabilní díly a struktury, které umožní vyrábět hospodárně i malé množství daného produktu. Systémy a v nich vestavěné komponenty musejí být v budoucnu tak flexibilní, aby na základě vyhodnocených údajů během procesu zareagovaly co nejrychleji a proces mohl být vhodně nastaven a optimalizován. Klaiber přidal ještě další komentář: „Naším cílem je v případě nenadálých událostí, jakými jsou např. porucha některého dílu nebo překročení výroby kvůli zakázce s vyšší prioritou, reagovat tak dynamicky, aby mohla výroba pokračovat jen s minimálním zpožděním.“ Konkrétně to znamená, že systém musí událost rozpoznat, zpracovat a ve spolupráci s řídicí technikou reagovat v rámci MES nebo ERP aplikace, např. přechodem na jinou linku nebo upřednostněním jiné zakázky. Podobně jako u velkosériové produkce je i zde kladen důraz na maximální využití systémů. 

Komplexní komunikace jako základ 

Pilířem úspěchu Průmyslu 4.0 je podle Dr. Markuse Klaibera plynulá komunikace dalece přesahující komunikační hierarchii, která se v podnicích s automatizovanou výrobou usadila již v 80. letech minulého století. „V Průmyslu 4.0 komunikuje vše se vším,“ zdůraznil Klaiber. Chapadla a jiné pohony, stejně jako v nich zabudovaná senzorika zastávají v této souvislosti zásadní úlohu, neboť v konečném důsledku tvoří přímé rozhraní s obrobkem, dílem nebo s hotovým produktem. „Chapadlo SCHUNK je modul, který přichází s obrobkem po opracování do kontaktu jako první. Do budoucna bude inteligentní a bude rozeznávat, zda údaje, jako je tolerance, hmotnost nebo rozměry, budou dodrženy.“ Na základě těchto údajů je pak možné pokračovat v procesu buď podle plánu, zahájit nápravnou normu kvality, nebo odstranit vadné díly.    

Praktický průvodce Průmyslem 4.0

Pro zkrácení cesty firem k Průmyslu 4.0 vydala asociace VDMA společně s ústavem pro zpracování dat v konstrukci (DiK) při technické univerzitě v Darmstadtu a s institutem WBK pro výrobní technologie v Karlsruhe – institut pro technologie (KIT) „Průvodce Průmyslem 4.0“. Tímto dává malým a středně velkým strojírenským firmám, jako je SCHUNK, do rukou nástroj, který by je mohl podpořit při rozvoji vlastního Průmyslu 4.0. Příručka ukazuje konkrétní postupy, jak mohou firmy své individuální přednosti a kompetence dále vyvíjet, a doprovází je krok za krokem na cestě k vlastním konceptům a řešením. Při tvorbě kladli autoři příručky prof. Dr. Ing. Reiner Anderl z DiK a prof. Dr. Ing. Jürgen Fleischer z WBK velký důraz na její praktičnost. Čtyři pilotní firmy, mezi nimi i SCHUNK, vyzkoušely toto vodítko a úspěšně jej použily v prvních projektech při generování obchodních modelů pro nové produkty a pro zlepšení výroby.  

Na základě vodítka VDMA vytvořil SCHUNK výpočtový model, který ukazuje cestu od aktuálního stavu k inteligentnímu chapadlu pro Průmysl 4.0. Přitom bylo konstatováno, že profil požadavků inteligentních síťových systémů ve „Smart Factory“ je mimořádně složitý. To zahrnuje vše od zaregistrování aktuální situace přes pohyb až k individuální reakci. Proniknout do světa chapadel SCHUNK znamená pochopit několik úrovní: první stupeň tvoří jednoduchá mechatronická chapadla; následují inteligentní mechatronická chapadla, která jsou vybavena přídavnou elektronikou; dále kyberfyzikální systém, jenž je schopen komunikace i mimo něj; poslední příčku tvoří chytrá chapadla 4.0, tj. komunikující kyberfyzikální systémy, které jsou navíc schopny propojit se s webem. Ty pozdější budou umět na základě získaných dat individuálně reagovat, komunikovat přes internet, ba dokonce předvídat vlastní schopnost fungování. Oblastmi, kde jsou chytrá chapadla používána nejvíce, jsou „Smart Factory“, kooperace člověka s robotem, ale i nepřetržité monitorování stavu (Condition Monitoring), předvídaná údržba (Predictive Maintenance), citlivostní zkoušky nebo kontrola kvality v reálném čase.  

Senzorika jako rozhodující faktor 

Především senzorika bude podle posouzení firmy SCHUNK zastávat prvenství v důležitosti při manipulaci a montáži. Již dnes nabízí SCHUNK široký program standardních chapadel dle požadavků na funkčnost, od univerzálního chapadla PGN-plus s polohovými senzory přes jednoduché mechatronické chapadlo EGP s polohovou regulací a kontrolou přetížení, inteligentním EGL s inteligentním měřením síly a regulací až po flexibilní SDH, které na základě svých tří prstů zajišťuje při integrované regulaci síly a pozici navíc ještě i velkou míru flexibility při uchopovacích operacích. Aby byla cesta k Průmyslu 4.0 úspěšná, je dle Klaibera nezbytná blízká mezioborová spolupráce i přes hranice firmy. SCHUNK vidí své silné stránky ve vývoji inteligentních, propojitelných a flexibilně použitelných uchopovacích komponentů. „Toto know-how hodlá společnost aktivně vnášet do stávajících i nových projektů v souladu s principy Průmyslu 4.0.”  


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Automatizace a modernizace pivovarů 2019
2019-01-24 - 2019-01-24
Místo: Hotel Luční bouda, Pec pod Sněžkou
DIAGO 2019
2019-01-29 - 2019-01-30
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Roboty 2019
2019-01-30 - 2019-02-01
Místo: Brno, hotel Avanti
Úspory v průmyslu
2019-03-05 - 2019-03-05
Místo: Hotel STEP ****, Praha
AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI