Print

Chytrá chapadla reagují flexibilně na své okolí

-- 14.07.17

Vstup do Průmyslu 4.0

Komplexní komunikace všech jednotlivých dílů, vysoká transparentnost systémové úrovně a v řízení procesů, stejně jako dynamická reakce na události, to jsou podle Dr. Markuse Klaibera klíčové faktory na cestě k Průmyslu 4.0. Technický obchodní ředitel firmy SCHUNK GmbH & Co. KG z Lauffenu nad Neckarem hodnotí potenciály Průmyslu 4.0 a zaměřuje tímto směrem jak podnikové produktové portfolio, tak i produkci samotnou.  

Nestálé trhy, krátká životnost výrobků, rostoucí škála možností a zvyšující se tlak na cenu charakterizují moderní výrobu. „Trend Průmyslu 4.0 je pochopitelná odpověď na tuto situaci,“ vysvětlil Klaiber. „Cílem všech opatření Průmyslu 4.0 je komplexní flexibilita výrobních procesů s maximální transparentností a hospodárností.“ Z tohoto tvrzení se dají odvodit zcela konkrétní požadavky pro využití. Průmysl 4.0 musí předkládat flexibilní a adaptabilní díly a struktury, které umožní vyrábět hospodárně i malé množství daného produktu. Systémy a v nich vestavěné komponenty musejí být v budoucnu tak flexibilní, aby na základě vyhodnocených údajů během procesu zareagovaly co nejrychleji a proces mohl být vhodně nastaven a optimalizován. Klaiber přidal ještě další komentář: „Naším cílem je v případě nenadálých událostí, jakými jsou např. porucha některého dílu nebo překročení výroby kvůli zakázce s vyšší prioritou, reagovat tak dynamicky, aby mohla výroba pokračovat jen s minimálním zpožděním.“ Konkrétně to znamená, že systém musí událost rozpoznat, zpracovat a ve spolupráci s řídicí technikou reagovat v rámci MES nebo ERP aplikace, např. přechodem na jinou linku nebo upřednostněním jiné zakázky. Podobně jako u velkosériové produkce je i zde kladen důraz na maximální využití systémů. 

Komplexní komunikace jako základ 

Pilířem úspěchu Průmyslu 4.0 je podle Dr. Markuse Klaibera plynulá komunikace dalece přesahující komunikační hierarchii, která se v podnicích s automatizovanou výrobou usadila již v 80. letech minulého století. „V Průmyslu 4.0 komunikuje vše se vším,“ zdůraznil Klaiber. Chapadla a jiné pohony, stejně jako v nich zabudovaná senzorika zastávají v této souvislosti zásadní úlohu, neboť v konečném důsledku tvoří přímé rozhraní s obrobkem, dílem nebo s hotovým produktem. „Chapadlo SCHUNK je modul, který přichází s obrobkem po opracování do kontaktu jako první. Do budoucna bude inteligentní a bude rozeznávat, zda údaje, jako je tolerance, hmotnost nebo rozměry, budou dodrženy.“ Na základě těchto údajů je pak možné pokračovat v procesu buď podle plánu, zahájit nápravnou normu kvality, nebo odstranit vadné díly.    

Praktický průvodce Průmyslem 4.0

Pro zkrácení cesty firem k Průmyslu 4.0 vydala asociace VDMA společně s ústavem pro zpracování dat v konstrukci (DiK) při technické univerzitě v Darmstadtu a s institutem WBK pro výrobní technologie v Karlsruhe – institut pro technologie (KIT) „Průvodce Průmyslem 4.0“. Tímto dává malým a středně velkým strojírenským firmám, jako je SCHUNK, do rukou nástroj, který by je mohl podpořit při rozvoji vlastního Průmyslu 4.0. Příručka ukazuje konkrétní postupy, jak mohou firmy své individuální přednosti a kompetence dále vyvíjet, a doprovází je krok za krokem na cestě k vlastním konceptům a řešením. Při tvorbě kladli autoři příručky prof. Dr. Ing. Reiner Anderl z DiK a prof. Dr. Ing. Jürgen Fleischer z WBK velký důraz na její praktičnost. Čtyři pilotní firmy, mezi nimi i SCHUNK, vyzkoušely toto vodítko a úspěšně jej použily v prvních projektech při generování obchodních modelů pro nové produkty a pro zlepšení výroby.  

Na základě vodítka VDMA vytvořil SCHUNK výpočtový model, který ukazuje cestu od aktuálního stavu k inteligentnímu chapadlu pro Průmysl 4.0. Přitom bylo konstatováno, že profil požadavků inteligentních síťových systémů ve „Smart Factory“ je mimořádně složitý. To zahrnuje vše od zaregistrování aktuální situace přes pohyb až k individuální reakci. Proniknout do světa chapadel SCHUNK znamená pochopit několik úrovní: první stupeň tvoří jednoduchá mechatronická chapadla; následují inteligentní mechatronická chapadla, která jsou vybavena přídavnou elektronikou; dále kyberfyzikální systém, jenž je schopen komunikace i mimo něj; poslední příčku tvoří chytrá chapadla 4.0, tj. komunikující kyberfyzikální systémy, které jsou navíc schopny propojit se s webem. Ty pozdější budou umět na základě získaných dat individuálně reagovat, komunikovat přes internet, ba dokonce předvídat vlastní schopnost fungování. Oblastmi, kde jsou chytrá chapadla používána nejvíce, jsou „Smart Factory“, kooperace člověka s robotem, ale i nepřetržité monitorování stavu (Condition Monitoring), předvídaná údržba (Predictive Maintenance), citlivostní zkoušky nebo kontrola kvality v reálném čase.  

Senzorika jako rozhodující faktor 

Především senzorika bude podle posouzení firmy SCHUNK zastávat prvenství v důležitosti při manipulaci a montáži. Již dnes nabízí SCHUNK široký program standardních chapadel dle požadavků na funkčnost, od univerzálního chapadla PGN-plus s polohovými senzory přes jednoduché mechatronické chapadlo EGP s polohovou regulací a kontrolou přetížení, inteligentním EGL s inteligentním měřením síly a regulací až po flexibilní SDH, které na základě svých tří prstů zajišťuje při integrované regulaci síly a pozici navíc ještě i velkou míru flexibility při uchopovacích operacích. Aby byla cesta k Průmyslu 4.0 úspěšná, je dle Klaibera nezbytná blízká mezioborová spolupráce i přes hranice firmy. SCHUNK vidí své silné stránky ve vývoji inteligentních, propojitelných a flexibilně použitelných uchopovacích komponentů. „Toto know-how hodlá společnost aktivně vnášet do stávajících i nových projektů v souladu s principy Průmyslu 4.0.”  


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

WEBINÁŘ: Trendy v IIoT V
2017-09-13 - 2017-09-13
Místo: webinář
3. ročník konference SMART HOME
2017-09-19 - 2017-09-19
Místo: Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha, konferenční sál C + D
Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 2017
2017-09-19 - 2017-09-19
Místo: Technická univerzita v Liberci Budova G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec (posluchárna G312)
Moderní technologie pro potravinářský průmysl IV
2017-09-20 - 2017-09-20
Místo: Kongresové centrum Praha
Konference CityCON 2017
2017-09-20 - 2017-09-20
Místo: Clarion Congress, České Budějovice

Katalog

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 737 489 292

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Ano, proto se je snažíme minimalizovat
Ne, jsou na odpovídající úrovni
Nejsou vysoké, ale rychle rostou

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2017 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI