Print

„Chtěli jsme jej prodávat výhradně k testování techniky, ale tito inženýři nás prostě ignorovali,“ vzpomíná s úsměvem otec LabVIEW

-- 11.09.12

sto setkání, Austin v Texasu. Respondent, Jeff Kodosky. Téma, LabVIEW. Kde jinde než ve městě, kde vše začalo a s kým jiným, než s jeho duchovním otcem byste mohli nahlédnout pod pokličku řešení, které doslova položilo základ grafického systému programování. Během účasti na letošním NIWeek měla naše redakce možnost mluvit se spoustou inspirativních zaměstnanců tohoto průmyslového kolosu, ale ruku na srdce, na žádný jsme se netěšili více. Ať už jste, či nejste aktivním uživatelem této platformy, podívejte se společně s námi do hlavy člověka, který redefinoval průmyslovou instrumentaci.

Pamatujete si přesně, kdy se u Vás zrodila myšlenka, která ovlivňuje dnes a denně práci spousty inženýrů?
Když se podíváte do historie počítačů, zjistíte, že se lidé snažili neustále automatizovat své systémy. Tím, že psali programy, které dovedly automatizovat. Používali pro tyto účely základní program, ale narazili na řadu problémů a výzev, které byly spojené s psaním, údržbou a změnami programu. My jsme usoudili, že bychom měli vymyslet takový nástroj, který by pomohl inženýrům vytvářet automatizované testovací programy mnohem jednodušším způsobem. Takže se zrodil nápad: Chtěli jsme vybudovat nástrojo, který bude stejně efektivní pro vědce, inženýry, ale obzvláště pro finančníky – abyste vytvořili finanční analýzu, už jste nepotřebovali tým programátorů, stačilo vyplnit formuláře. Chtěli jsme, aby bylo možné vytvořit zkušebním technikům takové automatizované testovací programy, aniž by k nim potřebovali tým programátorů. Chvíli jsme nad tím přemýšleli a snažili jsme se zjistit, jaký nástroj můžeme vymyslet, pak byl představen počítač Macintosh.
Macintosh dostal obrovskou moc a já jsem si uvědomil, že grafický systém bude způsob, kterým se bude vytvářet budoucnost. Že to bude způsob, jak se lidé budou učit interakci s počítači. Začal jsem přemýšlet nad tím, že možná právě grafika by mohla být klíčem k tomu, aby se programování zjednodušilo. Doslova toto jsem řekl Dr. T. (Dr. James Truchard, zakladatel NI, pozn. red.): Nech mě s tím na několik měsíců pohrát a uvidíme, jestli dokážu najít nápad, jak využít grafiku k zjednodušení programování počítačů. Odpověděl mi: Zajisté. Tak jsem se podíval na spoustu různých věcí, např. na datové toky, stavové diagramy, naskytl se mi pohled na to, jak automatizovat konstrukci něčeho jako je Macintosh a jak jednodušeji by šlo vytvářet programy. Stále jsem přicházel na to, že nejjednodušším nástrojem bude postavit nástroj založený na grafice. Hlavní věcí, jak jsem zmínil, jsou datové toky pro vytváření smyček. To byl vnitřní klíč, který nám umožnil vytvořit LabVIEW. Jednou jsem ve svých kresbách narazil na nějaký záchytný bod, označil jsem si ho a ukázal ho inženýrům. Dr. T. se jich zeptal: Můžete mi o tom říct, jak to funguje? Rozumíte tomu… Můžeme vytvořit něco jako je toto?

To byla minulost. A co Vy, LabView a současnost? Zapojujete se stále do vývoje?
Ano, jsem stále velmi hluboce zapojený, i když už neprogramuji aktuální verzi LabVIEW. Máme skvělý a obrovský tým a můj individuální přínos k programování již není klíčový… Místo toho se snažím zaměřit na nové, divoké a bláznivé nápady a věci, které bych nezažil, kdybych ještě stále pracoval. Stejně jako letouny v oboru vesmírná fyzika, toto je projekt, který jsem rozehrál (a podle výrazu v jeho tváři, také užíval; pozn. redakce). Ale většinou se snažím prostě prozkoumávat další nápady, které by v budoucnosti mohly být připojeny k nejnovější verzi LabVIEW.

V průběhu NI Week 2012 jsme viděli spoustu velmi vysoce inovačních projektů založených na LabVIEW. Přerostlo LabVIEW Vaše očekávání od doby, kdy jste ho vytvořil?
Vidět, co všechno naši zákazníci s LabVIEW dokáží, mě naplňuje obrovskou pýchou. Prostě mě to udivuje a dává mi to větší nadšení, když vidím věci, které oni vytvoří pomocí LabVIEW a dalších našich platforem.
Když bylo LabVIEW poprvé uvedeno, mysleli jsme si, že jej budeme prodávat k testování techniky, ale tito inženýři nás prostě ignorovali. Místo toho jsme získali zákazníky z řad všech druhů průmyslu všech možných zaměření, kteří viděli potenciál v tom, že je jim nabízena možnost dělat svou práci jednodušeji. Byly to pro nás opravdu těžké časy, snažili jsme se vstoupit na trh, který nás ignoroval, ale na druhou stranu jsme získali nové příležitosti, o kterých jsme téměř nic nevěděli. Riskovali jsme a změnili náš trh. Bylo to rozhodnutí, kterého jsme nikdy nelitovali. Při pohledu na celý projekt, který měl obrovský dopad na průběh našich životů a naše platform, jsem opravdu velmi šťastný. Ale nikdy bych to nepředpokládal. 

Můžete zkusit odhadnout, jaká bude budoucnost LabVIEW?
Dnes je velmi těžké předvídat budoucnost, protože představte si situaci před několika lety… Máme internet, máme e-maily, ale nikdo nepředvídal Wikipedii a její obrovský dopad na společnost. Máme Wikipedii, máme Google, ale nikdy nedokázal předpovědět Facebook a podívejte se, jaký dopad má.  Takže si neumím představit, jak obrovské věci budou zahájeny v příštích pěti letech. Co ovšem můžu předpovědět, je to, že National Instruments budou hodně vepředu, protože se vždycky snažíme sledovat a mít nejnovější technologie a zpřístupnit je vědcům a inženýrům. Jen tak oni můžou být více kreativní a produktivní. Takže míříme tam, kam půjde technologie.

Co říkáte na spolupráci s univerzitami? V současné době stále více a více mladých lidí začíná pracovat na LabVIEW?
Myslím si, že je to perfektní! Za časů, kdy jsem studoval já, měli jsme v laboratoři vybavení, které bylo opravdu dost zastaralé a navíc bylo i nespolehlivé. Vždycky jsme mysleli na to, že chceme naše studenty zapojovat do nejnovějších technologií. Měli by pracovat s co možná nejsofistikovanějším vybavením, ne s levnými nástroji, které jsou poruchové a včerejší. Pro správnou práci by mělo být vědcům a inženýrům poskytnuto takové vybavení, které pro ně bude představovat neustálou inspiraci. Když jsme si uvědomili, že našim hlavním odběratelem bude oblast průmyslu, došlo nám také, že bychom měli vybudovat silné akademické zázemí a působit na univerzitách. Museli jsme se na to hodně připravovat, protože jsme mohli pomoct studentům s inspirací, dát jim vybavení, vybavit jejich laboratoře a učebny. Poskytli jsme jim mnoho zkušeností, pro každého to byla velká výhoda a přínos. Postupně jsme mohli začít působit i na studenty mladšího věku a to byla znovu přímo úděsná situace. Stále na to musím myslet, protože mladší děti, chlapci i dívky, jsou v současnosti mnohem nadšenější a velmi aktivně se zajímají o kariéru v oblasti inženýrství. Vidět to něco takového a zažít to – to je opravdu úžasné.

Inspirovali jste opravdu hodně lidí… Neuvažujete o vícejazyčných verzích LabVIEW? Protože např. ne všichni v České republice vládnou angličtinou…
Máme verze LabVIEW v různých jazycích, ale určitě to nejsou všechny jazyky. Pravděpodobně se nejedná o verzi v češtině nebo polštině (rozhovoru se účastnila i Katarzyna Jakubek, redaktorka Control Engineering Polska, pozn. red.). Určitě se snažíme vytvořit verze LabVIEW ve více jazycích, ale nejsem si jistý, jak stabilní budou. Chceme zjednodušit zjednodušené tím, že LabVIEW nabídneme podporu v jednotlivých jazycích. Nevím, jaký je obchodní klíč, nebo jestli se někdy rozhodneme nabízet LabVIEW ve všech světových jazycích. Rozhodně je ale možné to realizovat.

Zkuste si představit tuto situaci. Váš český zákazník má nějaký problém a není schopný ho vyřešit ani v Zákaznickém centru v Budapešti. To znamená, že musí svůj požadavek poslat sem, do Austinu. Zabere to ale hodně času a možná si zákazník nemůže dovolit čekat.
Podporujeme veškerou formu komunikace, včetně e-mailů, prostřednictvím kterých přijímáme podněty, nápady a další zprávy. Také máme po celém světě svoje lidi, kteří jsou schopní být v krátkém čase u zákazníka. Oni komunikují s našimi odborníky v Austinu. Nemyslím si, že problém je komunikace. Proces stupňujícího problému s našimi zákazníky nebo podpory z Austinu – všichni se snaží pomoct a nakonec se zjistí, že se musí zapojit i zákazník. V procesu, kdy se postupuje od úrovně k úrovni, je nezbytně nutná komunikace. Znám mnoho lidí, kteří pracují v odděleních komunikace a sociálních sítí a sbírají podněty k aktualizacím atd. 

Mohl byste říct něco o Vašem novém produktu – o VST?
Vector Signal Transciever, ano. Jedná se v podstatě o výsledek šestadvacetiletého vývoje. Konečně se nám podařilo vyvinout přístroj, který zvládne posunout hranice pro FPGA. Celý je naprogramován/napsán v LabVIEW. LabVIEW se osvědčilo v opravdu obtížném zadání a problému, jakým bylo VST. Je obzvláště důležité vidět a uvědomit si, že naši inženýři, kteří používají LabVIEW, jsou schopni vyhovět obtížným a komplexním řešením. Tímto se významně narušily hranice, domnívám se, že to opravdu významně pozmění trh. Protože všechny standardy poznačují úrovně nástrojů, stavějí na nových základech. My přicházíme a říkáme: Ne, musíte kombinovat funkce, obrátit je dolů, vytvářet úplně nové přístupy, snižovat náklady a spotřebu a vše činit otevřeným. Tehdy může zákazník vstoupit dovnitř a měnit protokoly, aktualizace aj. Zkrátka – jedná se o poměrně radikální změnu na trhu. Zatím jsme na počátku, ale myslím si, že to bude opravdu pozoruhodný proces.

A jaká je budoucnost VST? Už jste začal uvažovat o tom, jak jinak ho vylepšíte?
Pravděpodobně Vás nepřekvapí, že nabízíme i jiné produkty v této řadě, které vychází ze stejné filozofie. Můžete si to představit jako produkty, u kterých nadále zvyšujeme schopnosti. To je strategie, kterou dlouhodobě na trhu uplatňujeme.

Co si myslíte o svých konkurentech? Chystají něco podobného, jak vůbec mohou na VST zareagovat?
To je dobrá otázka. Myslím si, že jednou to může být opravdu problém. Protože když jsme vybudovali National Instruments, někteří z nich začali fungovat v úplně nových odvětvích obchodu. My jsme na trhu sami a říkáme:  Oni v podstatě dělají to, co jsme u nás už udělali. Ale nevím, jestli dokážou být rovnocennými konkurenty. Je k tomu jednoduchý důvod. Jednoduše oni neumí vybudovat LabVIEW. Co s tím budeme dělat? Budeme čelit dalším výzvám, budeme hrát hry. Jsme v pozici, kdy si můžeme dovolit přijímat výzvy. Netuším, co to přinese a co se stane.

Můžete se srovnávat s tím, když s něčím přijdou v Apple…
Správně. Například jejich iPod. Předefinovali způsob, jakým tento přístroj pracuje a změnili ho. Myslím, že s VST na tom budeme podobně. Měníme způsob instrumentace a to bude mít určitě velký efekt.

Můžete nám říct, jaký je hlavní důvod toho, že každou chvíli dokážete přijít s něčím, co naprosto mění hru?
To je opravdu dobrá otázka. Myslím, že to souvisí s tím, že jsme se rozhodli orientovat na trh, který chtěl pomáhat vědcům a inženýrům. Chtěli jsme se stát technologickou společností, která používá nejmodernější technologie a zpřístupňuje je inženýrům po celém světě. Jsou pak schopni vyvíjet a odhalovat řešení rychleji a inovativně. Vždycky se orientujeme na nejnovější trendy, a jestliže vidíme nové technologie, které zlepší to, co jsme už třeba udělali, využijeme je. Protože kdybychom to neudělali, může to udělat někdo jiný a předčí nás. Takže musíme mít ke všemu zdravý přístup ke všemu novému, co přichází, k technologiím. Nové technologie všechno převracejí, takže sledovat a využívat je – to je hlavní faktor.

Umíte si vůbec představit, co byste v současnosti dělal, kdybyste nepůsobil v NI, kdybyste se kdysi v minulosti jednoduše nerozhodl s ostatními jít do rizika založit vlastní společnost?
Kde bych byl já, nebo průmysl? (Následuje smích, i když nás to vede k opravdovému zamyšlení; pozn. redakce) Pravděpodobně bych pracoval v nějaké výzkumné laboratoři, fascinuje mě fyzika a věda obecně. Takže pravděpodobně bych byl zaměstnaný jako programátor vědecké laboratoře. A kde by byl průmysl? To nevím. Je zajímavé, že když se podíváte do historie na všechny velké vynálezy – obvykle se stávaly zároveň ve stejný čas na zcela různých místech světa. Během několika málo let různí lidé a různé skupiny přemýšleli podobným způsobem a uvažovali nad stejnými záležitostmi. Nové technologie přicházejí na trh obdobně. Mnoho lidí na světě uvažuje nad tím, jak něco udělat lépe. Kdybychom nevyvinuli LabVIEW, vymyslel by ho někdo jiný, otázkou asi zůstává jen, kdy by se to stalo.
Je to opravdu hodně zajímavá otázka. Vím, že byla spousta jiných projektů, které byly založené na počítači Macintosh. Odehrávaly se ve stejné době, kdy my jsme pracovali na svém projektu. Všechny, o kterých vím, byly zrušeny, protože marketingová oddělení řekla, že na Macu nikdy nic neprodají. Naší filozofií bylo položit největší důraz na grafiku a s tím jsme chtěli něco udělat, to byla naše vize do budoucnosti. Takže Dr. T. vlastně obrátil tvrzení všech oddělení tím, že řekl: Já s tím dokážu něco udělat, umím s ním pracovat! Navzdory tomu, že Steve Jobs byl zrovna bez práce. Drželi jsme se své vize, ale tuším, že kdybychom nevyvinuli LabVIEW, udělal by to možná někdo jiný.

Kde po těch 26 letech dokážete najít další a další motivaci a inspiraci?
Víte, stále reaguji na nadšení Dr. T., které je pořád opravdu silné. Doslova žiju na jeho nadšeném přístupu. V LabVIEW se dělají neuvěřitelně úžasné věci, pořád je to pro nás obohacující a inspirující. Ať už se jedná o nové vybavení, objevy. Jsou to ohromující věci, ty mě nejvíce inspirují a umožňují pracovat vždycky o trochu rychleji a lépe. Zároveň je velmi motivující vidět naše zákazníky a jejich práci na LabVIEW.

Bohužel to však nemůžete „táhnout“ napořád. Je v National Instruments někdo, kdo jednou převezme váš odkaz? 
Domnívám se, že u nás ve společnosti je pár takových lidí. Jsou tady deset nebo dvacet let a vstřebali kulturu společnosti, kterou jsme budovali. Je tady dost lidí, kteří jsou schopní převzít iniciativu a inspirovat další generace. Rozumí kultuře podniku, produktům a neustále se snaží inspirovat. 

Autor: Lukáš Smelík, Control Engineering Česko


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba
2018-05-22 - 2018-05-23
Místo: Brno
27. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2018
2018-05-23 - 2018-05-25
Místo: Hotel Voroněž I, Brno
B&R Innovation Day 2018
2018-05-24 - 2018-05-24
Místo: Zámecký pivovar Litomyšl
EPLAN Efficiency days
2018-05-24 - 2018-05-24
Místo: Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 945/33, Praha 9 – Vysočany
SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI