Print

Cesta k Industry 4.0: Vedie cez firemnú stratégiu

-- 15.11.17

Aktuální česko-slovenské vydání časopisu Control Engineering Česko/Slovensko bylo ideální pro různé komparace názorů a směrů průmyslových podniků. Zajímavé postřehy vyplývají nejen z nedávného průzkumu realizované diskusní platformou Industr4UM ohledně trendů spojených s Průmyslem 4.0, ale také z prohlášení jednoho z jejích členů, Ing. Martin Morháče, předsedy představenstva SOVA Digital a. s. Nahlédněte na trh jeho pohledem v následujícím rozhovoru.

Nedávno jste publikovali výsledky rozsáhlého průzkumu na téma vnímání Priemyslu 4.0 na Slovensku. Je něco, co Vás v analyzovaných datech překvapilo?

Ešte pred rokom sme sa pri osobných stretnutiach s ľuďmi z priemyslu stretávali s pochybnosťami a obrovskou nedôverou voči téme Industry 4.0. Výsledok prieskumu z leta tohoto roka nás v mnohom prekvapil, pretože výstupom je, že takmer 50% firiem už začalo prakticky riešiť problematiku Industry 4.0 a 20% z nich má dokonca spracovanú stratégiu aplikácie Priemyslu 4.0. 

Je zajímavé, že řada firem ještě cítí potřebu dalších informací – myslíte, že jich je na trhu nedostatek nebo čím si tuto potřebu vysvětlujete. 

Podľa môjho názoru na informovanosť vplývajú tri dôležité faktory. Trh je stále plný mýtov, rozporuplných názorov. Tie je potrebné vytrvalo vyvracať serióznymi a zodpovednými informáciami. Dnes takmer na každej technicky zameranej konferencii, workshope, seminári nájdete aspoň časť venovanú Industry 4.0. Žiaľ, často je to podané len jednostranne, povrchne, a tým sa veci nevyjasňujú, ale ešte viac zahmlievajú. 

Druhým faktorom je to, že Industry 4.0 nie je pre podnik jednorázová záležitosť, ale dlhodobý proces, na ktorý nie je jasný recept. Firma si nemôže otvoriť manuál a začať aplikovať, ale musí si nájsť svoju vlastnú cestu. Cestu ku zvyšovaniu svojej výnimočnosti a konkurencieschopnosti. Tu firmy potrebujú inšpirácie, poznanie možností a príležitostí. 

Tretím faktorom je obsah a forma komunikácie dodávateľov technologií. Príliš sa sústreďujú na prezentovanie svojich technológií a technických parametrov na úkor zamerania sa na riešenie potrieb firiem. Nedávno som sa stretol s riaditeľom jednej väčšej spoločnosti na Slovensku, ktorý mi povedal: “Mali sme tu už viacero firiem, ktoré nám ponúkali komplexne riešiť problematiku Industry 4.0, ale po niekoľkých jednaniach sme u každej zistili, že nám chce len predať svoj softvér.“

Vy sami jste komunikaci tématu aktivní od samotného počátku. Co pro to konkrétně děláte a s jakým úspěchem?

Po oboznámení sa s problematikou, čo sa stalo asi pred troma rokmi, sme si veľmi rýchlo uvedomili, že trh ešte nie je zrelý na komerčné aktivity. Pochopili sme, že je nesmierne dôležité, aby podniky  najskôr vnímali možnosti Industry 4.0, prinášané príležitosti, a aby začali pociťovať potrebu to aplikovať. 

Najskôr sme písali vysvetľujúce články, objasňovali problematiku na konferenciách, workshopoch, diskutovali a prezentovali sme. O niečo neskôr sme vytvorili mikrostránku „industry4.sk“, kde sa snažíme poskytovať všeobecné informácie, publikovať články, informovať o novinkách. Na začiatku tohto roka sme vytvorili nekomerčnú diskusnú platformu nazvanú „Industry4UM“, kde odborníci, zástupcovia priemyslu a podnikov majú jedinečnú príležitosť otvorene a nekomerčne diskutovať na dôležité témy. Ostatnou aktivitou bol už spomínaný prieskum, ktorým si chceme v čase postupne mapovať vývoj vo vnímaní a aplikovaní problematiky Industry 4.0 v slovenskom priemysle. 

V neposlednom rade, výsledky, ktoré dosahujeme aplikovaním riešení u našich zákazníkov, nám slúžia zároveň aj ako príklady prezentujúce príležitosti pre firmy.

Jaká je vlastně role SOVA Digital při cestě k onomu Priemyslu 4.0?

Sme komerčná firma, ktorá sa viac než 26 rokov živí aplikáciou digitálnych technológií v priemyselných podnikoch.  Predchádzajúce roky považujeme len za fázu prípravy pre nastávajúce obdobie nazývané Industry 4.0.  

Myslíte si, že se na trhu již projevil efekt ekonomického růstu a lze spatřovat i vyšší objem investic, který je potřebný pro Priemysel 4.0?

Aj keď sú výsledky prieskumu veľmi optimistické, myslím si, že sa významnejšie ešte nemohli prejaviť na ekonomike.

Jak firmy k investicím přistupují? Je vidět snaha o koncept nebo spíše nahodile experimentují s novými technologiemi?

Z celkového hľadiska rozdeľujeme proces aplikácie Industry 4.0 do troch postupných fáz. Úvodnou je „zber skúseností“, kde sa vo firme vytvára multiprofesný tím, ktorý prejde úvodným zaškolením a začne vo svojom vnútri hľadať príležitosti a jednu alebo viacero z nich zrealizuje. Nasleduje fáza, ktorú nazývame „nastavenie cesty“, kde sa na základe získaných skúseností spracuje koncept integrujúci digitalizáciu do firemnej vízie a stratégie. Až v tejto chvíli nastupuje podnik na cestu k svojej dlhodobej digitalizačnej transformácii. 

Viacero firiem sa nám podarilo priviesť na túto cestu a dokonca niektoré sa k nej dostali intuitívne. Väčšina z nich sa nachádza zatiaľ v zbere skúseností. Vylepšujú dielčie procesy, odstraňujú plytvanie, robia opatrenia pre plynulý tok procesov i informácií. 

Velkým tahounem Průmyslu 4.0 by měla být snaha o dosahování vyšší produktivity, nicméně ani v Německu se toto příliš nedaří. Kde se rodí chyby, že se technologií nedaří k tomuto plně využít?

Nepoznám detailne situáciu v Nemecku. Na Slovensku má dnes väčšina firiem pomerne moderné a produktívne výrobné technológie. To, v čom možno firmy zaostávajú je dokonalé využitie týchto technológií. Je dôležité, aby sme sa na Industry 4.0 nepozerali z uhla ako aplikovať digitálne technológie do výroby. Naopak, my by sme mali najskôr identifikovať potreby, úzke miesta, príležitosti ako zmeniť procesy a činnosti vo firme tak, aby sme zvýšili produktiviu, znížili náklady, skrátili časy...  Z nich by sme si mali vybrať tie najprínosnejšie a využitím digitálnych technológií by sme sa to mali snažiť dosiahnuť. Technológie nie sú cieľom, ale prostriedkom. Cieľom by mali byť komerčné výsledky, ktoré firma potrebuje dosiahnuť, aby bola na trhu úspešná, prípadne, aby zlepšila podmienky pre svojich pracovníkov. Za posledné desaťročie sme si v podnikoch zvykli na prístup v rámci lean managementu. Ten zostáva. Zmenou je len to, že zapájame informačné technológie, ktoré nám poskytujú podstatne viac informácií slúžiacich pre čo najlepšie riadenie procesov a celých firiem. 

Váš průzkum se dotkl také nedostatku zkušených pracovníků do výroby. Máte ideální návod, jak by se toto mohlo dlouhodobě měnit k lepšímu?

Industry 4.0 prináša nové kvalifikačné požiadavky. Trh však trpí nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. V poslednom období sa stalo bežným, že si firmy berú na stáž študentov a už počas štúdia začínajú s nimi pracovať a veľmi často to vyústi do nástupu absolventa na post, v ktorom pracoval počas stáže. Toto však asi nie je ideálna cesta.  Vzdelávací systém na Slovensku je už dlho zrelý na významnejšie zmeny.

Sami často s podniky hovoříte – jak byste závěrem zhodnotil náladu na trhu vzhledem k tématu Priemyslu 4.0. V Čechách například stále máme ty, kteří volají po tom, že jde jen o marketing velkých dodavatelských společností…

Priznám sa, že ma výsledky prieskumu príjemne prekvapili. 2/3 respondentov chápu túto problematiku ako dôležitú. Občas ešte zaznie spochybňujúci názor, ale dnes je to už veľmi zriedkavé. Každej firme, vrátane malých firiem, odporúčame, nech sa najskôr sami, resp. s malou externou podporou, zorientujú v problematike, nech si urobia názor, kde sú príležitosti pre ich zlepšenie, kadiaľ by mohla viesť ich cesta. Výsledkom býva pomerne rýchle pochopenie možností rozvoja ich spoločnosti. 

Myslíte si, že by se slovenská cesta mohla v něčem inspirovat z českého pojetí a přístupu k Průmyslu 4.0. Napadá mě třeba větší apel na strategický přístup, který v řadě českých podniků chybí i v případě, že hovoří o přijetí konceptu Průmyslu 4.0…

Snažíme sa v tejto oblasti trochu sledovať aj dianie v Českej republike a vnímame ho v mnohých smeroch ako veľmi zaujímavé a vo veľmi dobrom nastavení. V mnohých smeroch pre nás poučné. Určite by bolo vhodné, keby sme si mohli viac navzájom vymieňať informácie a skúsenosti. Týmto rozhovorom ste nám dali impulz, aby sme hľadali viac príležitostí na komunikáciu a spoluprácu s odborníkmi i firmami v Českej republike.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI