Print

České, maďarské, polské i rumunské malé a střední podniky plánují investice do robotizace

-- 30.06.20

Exkluzivní průzkum ukázal, že české, maďarské, polské i rumunské malé a střední výrobní podniky plánují v nejbližších letech investovat do robotizace.

  • Téměř 1/4 malých a středních výrobních podniků v Česku plánuje robotizaci v příštích 3 letech.
  • Ještě více firem plánuje investice do robotizace v Maďarsku a Rumunsku.
  • Nejvíce výrobních podniků - až 1/3 - chce automatizovat v Polsku.
  • Nejdůležitějším faktorem, který firmy plánující robotizaci ovlivňuje, je zvýšení produktivity, snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti

Nedávno proběhl exkluzivní průzkum plánované automatizace v malých a středních výrobních podnicích v České republice, Polsku, Maďarsku a Rumunsku.

Výsledky průzkumu přinesly několik překvapivých poznatků týkajících se plánovaných investic do robotizace a důvodů, které k tomu firmy vedou, případně je od automatizace odrazují.

Zatímco v České republice plánuje 23 % z oslovených malých a středních výrobních podniků (SME) v příštích 3 letech robotizovat, v Maďarsku i Rumunsku je to 27,6 % respondentů. Nejvíce firem plánujících robotizaci je pak v Polsku, kde je to 33,7 % respondentů.

Z firem, které plánují tuto automatizaci je pak v Česku 26,9 % rozhodnuto investovat do kolaborativních robotů. V Maďarsku je to 22,5 %, zatímco Polsko a Rumunsko pak jsou na špičce s 38,8 %.

Současný stav

Nejnižší úroveň robotizace v rámci zemí zařazených do průzkumu je v Maďarsku, kde jenom 11 % SME už vlastní průmyslového, nebo kolaborativního robota. O trochu lepší situace je v Rumunsku, kde nějaký druh robota vlastní 15,4 % oslovených firem. Následuje pak Polsko s 22,7 % robotizovaných SME podniků. Nejvíce robotů ze zapojených zemí je v České republice, kde je vlastní 23,3 % respondentů.

Ve všech zkoumaných zemích převládají roboty u středně velkých podniků, kde také dominují průmyslové roboty nad kolaborativními. U malých výrobních firem je však poměr průmyslových a kolaborativních robotů daleko nižší, ale specifické je pak Rumunsko, kdy je tento poměr skoro vyrovnaný.

U respondentů, kteří zvažují v nejbližších 3 letech robotizaci, hraje podstatnou roli to, zda už nějakého robota vlastní. V Maďarsku má téměř ¼ podniků plánujících automatizaci nějakého robota. V Rumunsku je to téměř 30 % podniků, naopak v Polsku jen 14,3 % firem a v České republice dokonce téměř 50 % SME.

Co očekávají SME od robotizace?

Mezi klíčové faktory, které ovlivňují oslovené podniky v plánování robotizace jsou v Maďarsku a Rumunsku na prvních místech: zvýšení produktivity a ušetření nákladů, posílení konkurenceschopnosti společnosti a zvýšení výrobní kvality. V České republice i v Polsku mezi hlavní důvody robotizace patří také zvýšení produktivity a snížení nákladů, dále pak zkrácení dodacích lhůt, zvýšení kvality výrobků eliminací lidských chyb a posílení konkurenceschopnosti. Mezi další významné důvody (nad 50 % odpovědí) v těchto zemích pak patří: obtíže s personálním obsazením, standardizace procesu, zvýšení výrobní bezpečnosti a výrobní flexibility.

Mezi prvními procesy robotizace, které firmy plánují, patří ve všech zemích montáže, balení a paletizace. Podrobněji pak data ukazují následující údaje:
v České republice je na prvním místě obsluha strojů (64,2 %), následně montáže (42,3 %), uchopování - (pick and place 37,1 %), balení a paletizace (32 %), třídění (18,1 %), přeprava produktů a jejich částí (17,8 %), lepení (15,4 %) a leštění (10,3 %).

V Maďarsku se plánují roboty používat nejvíce na: montování (27,6 %), balení a paletizaci (20,3 %), obsluhu strojů (14,7 %), malování (13,4 %), uchopování (pick and place 12,7 %), lepení (10,7 %).

V Polsku vede balení a paletizace (39,6 %), dále obsluha strojů (37,6 %), montování (18,8 %), uchopování (pick and place 17,8 %), svařování a broušení (16,8 %) a natírání (12,9 %).

V Rumunsku, stejně jako v Maďarsku, také vede montáž (57 %), následováno uchopováním (pick and place 55,9 %), balením a paletizací (47,4 %), nakládáním a vykládáním (46,5 %), obsluhou strojů (41,6 %), lepením (39,4 %), logistika (37,1 %), malováním (30,9 %), leštěním (28,2 %), přepravou produktů a jejich částí (15,9 %) a injekčním vstřikováním (13,1 %).

Největší poptávka po robotizaci je v těchto průmyslových odvětvích:

Česká republika: potravinářský a tabákový průmysl (52,8 %), výrobci stavebních materiálů 30,2 %), zpracovatelé plastů a chemický průmysl (29 %), výrobci elektrických a elektronických výrobků (26,4 dřevařství a nábytkářství (25,8 %), textilní průmysl (24,6 %), automobilový  průmysl (24,3 %), strojní a kovoprůmysl (22,2 %).

Maďarsko má na prvním místě papírenský průmysl a tisk (47,5 %), dále výrobci stavebních materiálů (30,6 %), kovoprůmysl a strojírenství (30,5 %), chemický a plastový průmysl (23,6 %), dřevařství a nábytkářství (21,8 %), textilní a koženářský průmysl (19,5 %) a nakonec potravinářský a tabákový průmysl (12,8 %).

V Polsku vede papírenský průmysl a tisk (46,7 %), následovaný zpracovateli plastů a chemickým průmyslem (43,6 %), kovoprůmyslem a strojírenstvím (37 %), elektrikářským a elektronickým průmyslem (34,8), potravinářským a tabákovým průmyslem (31,3 %), dřevařství a nábytkářství(27,6 %), automobilovým průmyslem (23,5 %) a textilním a koženářským průmyslem (19,2 %).

V Rumunsku vede chemický průmysl a zpracovatelé plastů (44,4 %), dřevařství a nábytkářství (37,3 %), kovoprůmysl a strojírenství (35 %),
zpracovatelé skla, keramiky, kamenů a minerálů (34,6 %), textilní a koženářský průmysl (18,1 %), potravinářský a tabákový průmysl (17,1 %) a výrobci stavebních materiálů (16,3 %).

Očekávaná návratnost investice (ROI) do robotizace je v České republice, Maďarsku i Rumunsku nejčastěji doba 2 - 3 let, zatímco v Polsku je to období 1 - 2 roků.

Mezi hlavními důvody, které ovlivňují v České republice, Maďarsku a Rumunsku rozhodnutí o robotizaci patří cena a návratnost investice (ROI), zatímco v Polsku je to cena a jednoduchost použití.

Firmy, které nezvažují robotizaci pak shodně svá rozhodnutí zdůvodňují nejčastěji tím, že jejich výroba a její rozsah nevyžadují robotizaci, nebo že aplikace a procesy, které používají nemohou být automatizovány, případně že objem výrobků je příliš malý na robotizaci, nebo že firma nevidí dostatečné výhody v investici do robotizace.

„Vývoj ve výrobním průmyslu stále více závisí na investicích do robotiky. Výrobní podniky ale vidí mnoho zábran, které je omezují v implementaci robotů. Pro nás, jakožto dodavatele technologií, je podstatné poskytnout argumenty, které přesvědčí management, že investice do robotizace se vyplatí. A že v současném stavu vývoje domácí i globální ekonomiky je robotizace řešením, které umožní společnostem dlouhodobý vývoj. Je tedy dobrou zprávou, že výrobci jsou stále více rozhodnuti pro kolaborativní roboty a to díky jejich výhodám, zejména bezpečnosti, flexibility aplikací a rychlosti implementace," uvádí Slavoj Musílek, generální manažer pro střední a východní Evropu společnosti Universal Robots.

Podrobnosti o průzkumu

Cílem průzkumu bylo zjistit současnou situaci kolem robotizace v malých a středních výrobních podnicích v daných zemích se zaměřením na vnímání potenciálu robotů, úroveň používání robotů, hlavní motivaci nebo překážky v robotizaci, záměry k investici v robotizaci a klíčové faktory ovlivňující investování do automatizace ad. Průzkum provedla na zadání společnosti Universal Robots nezávislá výzkumná agentura SC&C.

V Česku se zúčastnilo průzkumu 196 respondentů, v Maďarsku 180, v Polsku 300 a v Rumunsku 186 respondentů, kteří mají alespoň 1 funkční výrobní linku. V Polsku se výzkum uskutečnil v listopadu 2019, v ostatních zemích pak během března 2020. Ve všech zemích proběhl výzkum metodou CATI - telefonickým dotazováním respondentů a ukládání dat rovnou do počítače.

Za menší výrobní podniky se berou firmy s méně než 50 zaměstnanci, za střední pak do 250 zaměstnanců.

Infografiku si můžete prohlédnout zde.

Výsledky studie v České republice stáhnete na tomto odkazu.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI