Print

Česká republika ne úplně doceňuje neuvěřitelné možnosti, které se v současné době nabízejí

-- 20.09.16

Tomáš Duba se celý svůj profesní život věnuje elektrickým pohonům a průmyslové automatizaci. Bylo proto logické, že po loňské fúzi firmy Vacon postoupil na post regionálního manažera společnosti Danfoss. Nejen novými kancelářemi se nyní snaží vyslat do světa jasný vzkaz, že v době Průmyslu 4.0 chce jeho společnost aspirovat na lídra ve svém oboru…

Přestěhovali jste se do nových prostor, jaký byl hlavní důvod tohoto přesunu? Předpokládám, že je to znak expanze…

Stěhování je završením úspěšné akvizice, společnost Danfoss převzala finskou společnost Vacon a začlenila ji do své divize pohonů. Podnět ke stěhování byl nejprve čistě prostorový, nebyli jsme schopni vejít se do stávajících kanceláří. Na druhou stranu jsme stěhování vnímali jako možnost určitého nového startu právě pro divizi pohonů a je to i symbolický moment jak pro zaměstnance této divize, tak i pro naše zákazníky. Troufám si říct, že jde rovněž o vzkaz pro naše konkurenty.

Již jste zmínil akvizici, kterou jste nedávno provedli. Jaké jsou hlavní cíle po tomto spojení, čeho chcete dosáhnout třeba v oblasti postavení na trhu nebo v rámci rozšiřování nabídky v této oblasti?

Obecně vzato se společnost Danfoss vždycky ve všem, co v oboru dělá, snaží být číslem jedna, přinejhorším číslem dvě. Divize pohonů, která je jednou ze čtyř divizí společnosti Danfoss, se má spojením s Vaconem dostat do popředí minimálně podle údajů mezinárodní společnosti IHS, která poskytuje průzkumy velikosti trhu. Stali jsme se světově druhým největším výrobcem frekvenčních měničů pro nízké napětí. Nyní máme jasnou ambici: stát se lídrem tohoto trhu. V pozadí zatím stála myšlenka vytvořit co největší oddělení výzkumu a vývoje, tedy pokusit se o spojení kořenů, které byly jak na straně měničů VLT společnosti Danfoss, tak i vývoje na straně frekvenčních měničů Vacon. Společnými silami chceme přinést na trh přelomový nový produkt, který je v tuto chvíli ve fázi vývoje a testování.

Jak myslíte, že se vám podařilo přesvědčit o přínosu akvizice stávající zákazníky a zákazníky akvizované společnosti, například v oblasti nákupu?

Stejně jako při každé akvizici nebo fúzi bylo i zde cílem přinést zákazníkovi co nejširší dodávky tzv. z jedné strany dodavatele. Snažíme se využít dědictví toho nejlepšího, co máme historicky k dispozici z obou společností. Je zde možnost přinést zákazníkům, kteří měli zkušenost jen s malou částí produktového portfolia, i něco, co v něm dříve nebylo. Vaši čtenáři možná vědí, že společnost Danfoss, resp. značka frekvenčních měničů VLT, je velmi často zastoupena v oblasti automatizace budov nebo vodárenství. Vacon má zase dlouhodobé kořeny v průmyslu. Propojením vzniká pro zákazníky nová éra nejen produktů, ale i know-how, které jsme jim schopni přinést.

Ke spojení bych ještě chtěl dodat, že je zajímavé tím, že se obě společnosti v oblasti průmyslové automatizace věnují výlučně pouze frekvenčním měničům. Nejsme výrobci transformátorů či elektromotorů, naše frekvenční měniče si musejí umět univerzálně poradit s jakýmkoli druhem elektromotoru. Spojení dávalo smysl také proto, jak blízké si obě společnosti byly v záběru své působnosti; spojuje je i přístup – třeba jen proto, že obě pocházejí ze Skandinávie.

Zmínil jste se o nových požadavcích zákazníků… Chápu správně, že cesta nových produktů vede do tzv. inteligentních továren? Jak tento trend vaše společnost vnímá, jedná se o něco, co doopravdy mění průmysl? Bude třeba připravovat produkty „nové doby“?

Jako u každé nové myšlenky je potřeba, aby se našli průkopníci, kteří budou motivovat a vést ostatní. Z mého pohledu Česká republika ne úplně doceňuje neuvěřitelné možnosti, které se v současné době nabízejí. Osobně se domnívám, že myšlenka Průmyslu 4.0 může zásadním způsobem pomoci ke konkurenceschopnosti českých exportérů. Snažíme se v tomto směru působit na trhu a vysílat signály směrem k výrobcům v České a Slovenské republice.

O Průmyslu 4.0 se hodně mluví, ale představit si, jak může inteligentní továrna v budoucnu pracovat, je v tuto chvíli možná ještě dost abstraktní. Proto vzniká potřeba osvěty. Co se týče produktů, domnívám se, že dnes nikdo nemůže říct, jak bude vypadat finální produkt či komponent v průmyslové automatizaci za rok, neřkuli za dva roky. Vývoj je v tomto směru překotný a rychlý. Potřeba přizpůsobovat se novým požadavkům trhu pro výrobce, kteří dnes v průmyslové automatizaci působí, je neustálá a bude kontinuální. Nejedná se o jednorázové investice, tj. teď a tady, ale půjde o neustálé a soustavné zdokonalování a přizpůsobování.

Dotkl jste se potřeby investic. Na druhou stranu se v průmyslu dlouhou dobu hovoří o snižování nákladů. Dobrou cestou je hledání energeticky účinných řešení, což je doménou vaší společnosti. Jak pohlížíte na problematiku energetického managementu při vývoji vašich produktů?

Danfoss má tu výhodu, že kromě divize pohonů zastupuje také oblast vytápění a chlazení. Proto jsme schopni nabídnout komplexní řešení, které skutečně dokáže majiteli či provozovateli poskytnout dlouhodobou úsporu nákladů a šetrnější přístup k životnímu prostředí či k tepelně udržitelnému rozvoji naší planety. Jde o téma, které je naší společností často zmiňováno, sami se také snažíme tímto směrem působit v oblasti osvěty. Vidíme zde obrovské možnosti úspor a energetické účinnosti. Frekvenční měniče obou značek, VLT i Vacon, se dlouhodobě řadí mezi špičku a je to jedna z jejich hlavních přidaných hodnot pro budoucí majitele. Náklady na vlastnictví v tomto směru získávají úplně nový význam.

Zajímat se o produkt po celou dobu jeho životnosti je velmi významné, s tím se však pojí možnost servisu jednotlivých produktů. Poskytujete na své výrobky servisní služby?

Poskytujeme servis a snažíme se jej provádět v co nejlepší kvalitě. Prodejem výrobku jeho cesta v průmyslu teprve začíná; máme dokonce zkušenost, že některé z našich výrobků vidíme v průmyslovém provozu třeba i po dvaceti letech. To nás samozřejmě mimořádně těší. Chci tím říct, že oblast servisu pro nás neznamená pouze servis záruční, je to zkrátka samozřejmost. Na servis se snažíme pohlížet jako na službu, kterou zákazníkovi chceme přinést. Naším cílem totiž není prodávat neustále nové a nové produkty, ale spíše prodlužovat zákazníkovu počáteční investici do výrobní linky tím, že jsme schopni provádět preventivní prohlídky a údržbu, při nichž během diagnostiky dojde k identifikaci možných budoucích poruch. Tak můžeme jednoduše doporučit udržovat náhradní díly skladem, ale pokud se dohodneme na preventivní servisní smlouvě, dokážeme náhradní díly skladovat sami. Naše nonstop hotline servisní linka je vyhrazena všem zákazníkům bez rozdílu, služba je k dispozici doopravdy pro každého. I to nás dle mého názoru na trhu odlišuje.

Připomněl jste, jak byste chtěli s produkty zacházet po prodeji. Jaké jsou vaše cíle v oblasti působení na zákazníka? Co byste jim chtěli předávat?

Samozřejmě necháváme na zákazníkovi rozhodnutí, zda si údržbu chce provozovat čistě ve své režii nebo zda chce spoluúčast dodavatele. Jsme nakloněni všem modelům. Poskytujeme vlastní servis, školíme servisní techniky našich zákazníků nebo nabízíme vzdálené konzultace.

S nástupem internetu věcí se otevírají obrovské možnosti v oblasti prediktivní údržby, protože všechny prvky průmyslové automatizace budoucnosti budou stoprocentně připojeny do cloudu dat a budou schopny se o nutnost údržby samy přihlásit. I pro provozovatele zařízení by mělo dojít ke snížení střední doby mezi výpadky, k zamezení vzniku ztrát a prodloužení prvotní investice. I tady vidím obrovský dopad Průmyslu 4.0. Často se hovoří o výstavbě inteligentních továren, ale je třeba si uvědomit, že i my jsme schopni stávající pracoviště vylepšit tak, aby vyhověla budoucímu rozšiřování. V tom spočívá nesmírná výhoda, není totiž třeba obrovských počátečních investic, protože jsme schopni za výrazně nižších nákladů poskytnout úplně novou úroveň provozu na stávajícím zařízení. ce 

Autor: Lukáš Smelík, Control Engineering Česko


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Moderní technologie v energetice
2019-05-28 - 2019-05-28
Místo: Hotel Avanti, Brno
Fórum kvality
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Holiday Inn, Žilina
Národné fórum údržby 2019
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Hotel PATRIA, Vysoké Tatry
I servis může být SMART
2019-06-04 - 2019-06-05
Místo: ABB s.r.o., Ostrava-Hrabová
Technology Days 2019
2019-06-17 - 2019-06-20
Místo: Výstavní a společenské centrum IDEON, Pardubice

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI