Print

B&R jako značka rozhodně nezaniká, právě naopak…

-- 23.05.17

Společnost B+R Automatizace, spol. s r. o., prožila jedny z nejrušnějších týdnů své dosavadní existence, která se shodou okolností dočkala také zajímavého výročí na tuzemském trhu. Nejen o jedné překvapivé akvizici, ale také o dvacetiletém výročí a plánech do budoucna jsme hovořili s jejím jednatelem Janem Ohřálem. 

Společnost B&R slaví 20 let. Zajímalo by mě, jestli si vzpomenete na samotné počátky? Jak těžké bylo značku etablovat pro české zákazníky a pro český trh?

Celosvětově razí B&R filozofii, že etablovat značku na novém trhu lze především prostřednictvím místních lidí a techniků, kteří znají mentalitu, prostředí a specifika reálií. Na druhou stranu jsou to i lidé, s nimiž musí být navázána úzká komunikační spolupráce a důvěrný partnerský vztah. Funguje to tak, že než dojde k rozhodnutí, že se na novém trhu začne (a český trh měl už tenkrát specifické vlastnosti, nebylo možné jej obsluhovat v rámci nějaké přeshraniční spolupráce), vybere se lokální postava, naučí se vnitřní politiku a absolvuje jakýsi předvýcvik v Rakousku. Tam se zpracuje analýza trhu a vytyčí se první zájmové oblasti. Doménou B&R je OEM strojírenství, český trh je z hlediska OEM strojírenských výrobců dost zajímavý, takže to byl první segment, na který jsme se zaměřili.

Vstoupili jsme na trh, který byl rozdělen, obsazen a byly zde nastaveny pevné dodavatelsko-odběratelské vazby. Období bylo velmi těžké, sebevědomí však vysoké a technologická kvalita produktů už tenkrát byla značná, výrobky měly své jméno. Na českém trhu ale produkci ze sousedního Rakouska nikdo neznal. Až do roku 2000 bych vývoj popsal jako velmi těžký. Nicméně mohu říct, že se nám během roku a půl podařilo sehnat zajímavé zákazníky a že už druhého roku jsme mohli fungovat jako samostatná společnost bez přílivu kapitálu z ciziny. 

Vývoj však šel dále. Které milníky byly v historii společnosti zásadní? Co nejvýrazněji přispělo k současné podobě firmy? Mohla by to být spolupráce s univerzitami?

Základ celosvětového úspěchu B&R spočívá v kvalitních lidech – jednak v dlouhodobých vztazích se zákazníky, ale také ve vztazích mezi zaměstnanci na lokální i mezinárodní úrovni. Důležitým stupněm bylo tedy navázání spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně. Podařilo se nám získat několik mladých zaměstnanců, kteří u nás pracují dodnes. 

Ostatně na B&R je zajímavé i to, že ve firmě nedochází k výrazné fluktuaci a žádný z vašich kolegů nebere pozici jako přestupnou. Čím si myslíte, že je způsobena takováto věrnost značce?

Snažíme se lidem zprostředkovat technologie a práci, která je baví. A možná i tím, že svým způsobem si technologie utvářejí oni sami. Vazba na zákazníka, který aplikace používá, je velmi úzká a spousta vývojových etap probíhá právě na základě dialogu se zákazníky. To je báze, která se přenese i na zaměstnance. Na národní i mezinárodní úrovni, ať už česko-slovenské, či česko-skandinávské atd., potřebují mladí lidé dělat něco, co funguje, co má relativně krátkou dobu zpětné vazby, brzo vidí úspěch a mají možnost realizovat ambice i v nadnárodním měřítku. Motivace je velmi vysoká. Znovu se vracím k transparentnosti komunikace mezi zaměstnanci a zákazníky.

Organizační struktura u nás ve firmě je poměrně plochá, nemáme příliš hierarchický či úřednický systém vedení, preferujeme spíše kolegiální přístup, kde každý ze zaměstnanců najde kritiku, pochvalu i finanční ohodnocení. To jsou faktory, které zaměstnance poměrně dost drží. Pokud už někdo odejde a má v profesním životopise „stopu od B&R“, je na pracovním trhu velmi ceněným artiklem. Občas se stane, že někdo odejde do jiné firmy, ale nepodaří se mu do nového prostředí implementovat B&R klima. Fluktuace zaměstnanců, kteří od nás odešli, je pak překvapivě vysoká. 

Je dnes složitější tyto lidi hledat? V současné době se hodně mluví o revoluci ve vzdělávání. Zdá se vám, že by univerzity neprodukovaly dostatečně připravené odborníky?

Až tak si to nemyslím. Všechno závisí na motivaci a komunikaci – to je doopravdy základ. Měli jsme jedno období, kdy to bylo těžší, asi tak mezi lety 2010 a 2014, ale teď se situace zase obrací v náš prospěch. Pro nás je klíčové, aby lidé byli otevření, uměli komunikovat i v angličtině a hlavně aby se nebáli. Nesmějí mít strach převzít zodpovědnost a takových lidí je v dnešní době překvapivě dost. Tím, jak se svět díky internetu a médiím otevřel, jsou i lidé otevřenější, nemají problém komunikovat na dálku, profesně cestovat. Když tuto možnost dostanou, je to pro ně velmi motivační.

Na druhou stranu musím říct, že jsme svým způsobem výběrová firma a nejednáme ukvapeně, kdy se od stolu rozhodne: Přijměte sto nových inženýrů! Selektivně si vybíráme, každému náboru věnujeme hodně energie, necháme nováčky nasát atmosféru a jejich motivace je překvapivě vysoká. Máme tady mnoho praktikantů, kteří místo toho, aby si užívali volnosti studentského života, raději využijí možnost pracovat, realizovat své nápady a tvořit. 

Rád bych teď přešel k nedávné významné změně, kdy koncern ABB realizoval akvizici B&R. Mohl byste osvětlit pozadí tohoto překvapivého kroku…

B&R je od samého začátku firma, která při založení technickými nadšenci možná ani neměla ambice stát se světovou technologickou značkou. Mezitím se dařilo budovat tým, vytvářet silnou motivaci lidí v týmu i pevný osobní vztah zaměstnanců a zákazníků značky. Teď ovšem nastala situace, že zákazníci i značka mají technologicky další a další ambice. V rámci stávajících struktur se domnívám, že by nebyl možný adekvátní růst.

Vzhledem k tomu, že zakladatelé společnosti mají velmi silný zájem na tom, aby značka dále rostla a rozvíjela své technologie, budovala vztahy se zákazníky, a to v rámci nových možností, které nabízí průmyslový internet věcí nebo Smart Factory, se jedná o rozhodnutí sice překvapivé, ale vizionářské a naprosto logické. 

Takže firma bude dál vystupovat samostatně?

Ano, včetně celé své globální struktury poboček. Ještě trochu to rozvedu. Podařilo se nám najít partnera, investora, který velmi pečlivě zvažoval, jak rozšíří své portfolio, a jenž sám cítí, že spojení samotné skýtá obrovský potenciál dalšího růstu v oboru automatizace. Automatizace je v současnosti velmi poptávaný obor, ale zákazníci si vybírají jen z těch aplikací, které je nějakým způsobem posunou dále a nabídnou jim perspektivy. Spojení ABB a B&R tím, že značka B&R zůstane zachována a bude dál rozvíjena, přináší i vůdčí pozici v technologiích pro automatizaci. Myslím si, že šance do budoucna je opravdu velká. B&R a její hlavní rakouské sídlo se stane globálním centrem pro strojní a výrobní automatizaci skupiny ABB, včetně převzetí sekcí, které dříve spadaly pod ABB. Masivně bude podpořen výzkum a vývoj a například v rakouském tisku je akvizice komentována jako šance pro Rakousko stát se technologickým lídrem nejvyššího kalibru.

Když se podíváme na portfolia obou firem, zjistíme, že se výrazně nepřekrývají, ale pokud k překrytí dochází ve strojní a factory automation, kompetence 100% přecházejí na B&R. I naturel obou firem je velmi podobný, došlo skutečně k velkému porozumění o vývoji značky atd. K této akvizici dochází ve chvíli, kdy samotné B&R pracuje na řadě technologií, které mají na trhu obrovský potenciál. B&R je na tom velmi dobře, je finančně i technologicky v kondici, takže okamžik akvizice znamená nastartování nové etapy postavení na trhu. 

Už jste se zmínil, že spojením portfolií obou firem vznikne ještě širší nabídka v oblasti digitalizace, automatizace a Průmyslu 4.0. K této iniciativě se hlásíte od začátku, pozorujete v praxi, že se tato otázka posouvá od akademické úrovně k reálnému nasazování nových technologií do výroby?

Obávám se, že bohužel ani ne. Spíše se to dostalo na příliš politickou úroveň. Když člověk navštíví konference, které se Průmyslem 4.0 zabývají, nebývá dost často uspokojen, přestože chce patřičné informace získat. Občas zazní i dotazy, z nichž vyplývá, že je iniciativa kolem Průmyslu 4.0 vnímána jako nějaká vládní doktrína. Nevím, zda je to zátěž z let minulých, ale vnímají to tak i některé velké výrobní koncerny, odkud často zaznívá: Tak to po nás chtějí, tak to musíme dělat. Myslím si, že dělat Průmysl 4.0 není smyslem veškerého dění, spíše  jde o hledání motivace podniku, které z těchto technologií implementovat, které něco přinesou. Je důležité dívat se na věc v širší, multioborové perspektivě. Pochopitelně i tady ze dne na den vzniknou nové firmy a nové obchodní modely, což je přesně to, co předvídá Průmysl 4.0. Bezpředmětné jsou podle mého názoru i otázky, zda se jedná o revoluci či evoluci. V průmyslu existuje řada technologií, které se tam „tlačí“, ačkoli není jisté, že tam patří. To, že všechny budu používat, ještě neznamená, že realizuji Průmysl 4.0. Revoluční změny dosahuji ve chvíli, kdy začnou vznikat nové výrobky, obchodní modely, vazby mezi firmami, možnosti spolutvorby produktů zákazníkem apod. Potenciál je skutečně obrovský. 

Jak tedy Průmysl 4.0 ovlivňuje trh?

Je třeba rozlišovat dva světy. Je to samotná výroba reprezentovaná evropskými iniciativami, jako je Průmysl 4.0 a průmyslový internet věcí, který je orientovaný více na služby. To je spíše americký model založený na přístupu „vyrábět nemusím, hlavně když toho okolo produktu co nejvíce prodám“. Druhý, evropský přístup si zakládá na tom, že musí vyrábět, stojí na fyzické podstatě výrobku i člověka. Jsou to světy dost rozdílné. Nemyslím si, že mezi Průmysl 4.0 a internet věcí lze vložit rovnítko. Jde o to, zda se bavíme o stejné věci. Jen tady v Brně vznikají jako na běžícím pásu start-upy a firmy, které dělají úžasné aplikace na mobilních či cloudových platformách. To je revoluční počin, dříve nic podobného nebylo, výrazným způsobem se tak vylepšuje kvalita života. Start-upy umožňují i strmý obchodní vzestup za extrémně krátkou dobu, ve výrobě však tato rychlost se současnými technologiemi není možná. Tady nás čeká ještě dlouhá cesta.

Nicméně jsme a snažíme se pořád být u fyzických a fyzikálních postupů i v rámci jižní Moravy, ve spolupráci s jinými partnery pak vzniká něco jako testbed, kde se snažíme reálně zkoušet nové věci. 

Předpokládám, že narážíte na DIGIMAT…

DIGIMAT je iniciativa Jihomoravského inovačního centra (JIC) v Brně. Kromě toho existuje sdružení Regionální hospodářská komora Brno, zakladatel klastru strojírenských firem s názvem Industry Cluster 4.0, jehož jsme členem. Zde pracujeme na vizi továrny budoucnosti, jejímž základním stavebním kamenem bude inteligentní pracoviště. V první fázi jsme se zaměřili na pracoviště pro přesné obrábění. Člen našeho klastru společnost INTEMAC, patřící pod JIC, staví na své půdě pracoviště, na jehož realizaci se mimo nás podílí řada dalších partnerů. Je to zatím testovací zařízení, zkoušíme funkce a principy. Překvapivé pro mě je, že na evropském trhu i dnes málokdo zkouší propojit stroje, které se tváří jako propojitelné. Nejen je synchronizovat, ale i propojit jejich data, aby smysluplně pomáhala vylepšovat zákazníkovu výrobu, ať už jako podklad pro manuální zásah, inteligentní správu, nebo automatizované korekce. 

Jaký největší přínos pro koncového zákazníka budou mít podobné testbedy? Co by měl od nich očekávat?

Myslím si, že podobných center vzniká doopravdy velká řada, ale jejich problémem momentálně je, že jsou prázdná. Všichni zatím řešili především formu, obsah není úplně jasný. Přitom přístup by měl být přesně opačný: nejdříve musíme vědět, co budeme řešit, teprve potom bychom se měli starat, jak a za co to budeme realizovat! Musíme vědět, co zákazníci požadují, jaké jsou jejich potřeby a požadavky a co by chtěli řešit. V rámci jihomoravského klastru víme, s čím se zákazníci denně potýkají. Řešení takových situací chceme v rámci testbedů ukázat. Je důležité začít od malých, konkrétních projektů a postupně se propracovat ke komplikovanějším a složitějším.

Našeho testbedu se účastní dodavatelé komponent i celých strojů, ověřujeme zralost, připravenost a ověřitelnost postupů, aplikaci nových metod analýzy dat a automatické i manuální zpětné vazby na produkci v reálném čase. To považujeme za páteř Průmyslu 4.0. Snažíme se porozumět dennodennímu životu zákazníků a nabídnout jim testování a jiný pohled na produkt i technologický postup. 

Vyhledáváte i jiné cesty, jak hledat opravdové požadavky (po Průmyslu 4.0) přímo u zákazníků?

Dále se podílíme na tzv. auditech, můžete si je představit jako téměř půldenní řízené rozhovory s managementem firmy, jež se týkají strategického rozvoje a motivace. Otázka připravenosti nebo nepřipravenosti na Průmysl 4.0 je špatně položená, je důležité zanalyzovat, v jaké fázi se podnik nachází, jací jsou jeho zákazníci, produkty a služby, co musí dělat, aby si zákazníky udržel a spolupráci rozvíjel, a jak tomu může používáním nových technologií pomoci. My mu nabídneme technologie, které ho posunou již v prvním kroku, aby byl vyvážen poměr mezi investicí a výsledným efektem a přitom se připravila otevřenost k realizaci požadavků, jež dále přijdou. 

A v jakém stavu se tedy firmy nacházejí?

U podniků je to různé, ale většinou se primárně řeší dvě věci: digitalizace výroby, resp. postupy, jak výrobě na základě kvalitní práce s daty lépe porozumět, a nedostatek pracovních sil. Firmy mají nebo mohou mít k dispozici obrovské množství dat a zatím neřeší, spíše ani nevědí, jak s nimi naložit. Zasíťování vnitřní infrastruktury podniků až do výroby bývá v relativně dobré kondici, tam většinou nic nebrání připojení strojů a zařízení či využití jejich stávajících schopností. Toto ale firmy musejí řešit v reálném čase, aby data odpovídala skutečnému stavu a byla v kontextu s technologií z různých úhlů pohledu. Toto je největší oblast zájmu: zpracování dat a poskytování relevantních výstupů v reálném čase. Druhou oblast tvoří nedostatek pracovních sil ve výrobě, jejich nízká kvalita a malá zodpovědnost. Tam, kde je to možné a výhodné, se uvažuje o nasazování robotů. Nekvalitního nebo často chybějícího dělníka lze nahradit spolehlivým robotem, tak by se to dalo říct. Kvalita je na prvním místě, dříve nebo později dožene každého, takže sázka na robotiku je logickým krokem. Poptávka po úplně nových technologiích a postupech je zatím velmi nízká. Stěžejním úkolem dneška je digitalizovat, tzv. brownfield, tedy jak lépe využít toho, co ve výrobě je, v podstatě funguje, má větší či menší úroveň automatizace, ale má potenciál být využito výrazně lépe. Jistá fáze připravenosti i digitalizace již existuje, ale jak z toho vytěžit další přínosy, jak data reálně využívat tak, aby prakticky denně a automaticky přinášela vylepšení? To je důležitým krokem k tomu, jak se naučit přemýšlet v intencích Průmyslu 4.0 a využít potenciál, který nabízí. 

B&R nedávno jako pomocníka na veletrhu v Hannoveru demonstrovala reálný produkt nazvaný Orange Box. Mohl byste vysvětlit jeho základní princip a aplikovatelnost pro tuzemský trh?

Orange Box vznikl na základě úzké spolupráce s renomovaným zákazníkem – společností Nestlé. Ta je zajímavá tím, že má řadu různorodých technologií i tady v České republice, má mnoho fází výbav a potenciál posouvat a připravovat výrobu směrem k vyšší efektivitě a ještě výraznější individualizaci. Také bylo nutné propojit různé závody a různé dodavatele zařízení na jednotnou bázi a dostat data na společnou úroveň v reálném čase. V rámci toho vznikl produkt, který lze připojit univerzálně na cokoli, co ve výrobě najdeme, ať už se jedná o stroje staré tři či dvacet let. Dají se připojit a velmi jednoduchou formou konfigurovat v rámci personálu zákazníka a jeho kompetencí, a to bez složitých automatizačních či technologických znalostí. Vznikl tak Orange Box, který je třeba si představit jako platformu, jež vychází ze široké variability hardwaru (PLC, průmyslová PC aj.). Na základě tohoto velmi modulárního konceptu, který nazýváme Scalability+, je vystavěna softwarová vrstva, která umožňuje definovat jednotlivé úkoly v zařízení jako předpřipravené aplikace. Tyto jsou spravovány v rámci životního cyklu, upgradování, podpory atd. Zákazník má možnost do své konfigurace hardwaru „natahat“ aplikace, které řeší základní funkce (třeba OEE), sleduje energetickou spotřebu, monitorování kondice atd. Ze strojů různých generací a dodavatelů získám data, dostanu je na jednotnou komunikační úroveň reprezentovanou univerzální sběrnicí OPC UA a budu tak  připraven na všechny další kroky chytrých výrob. Nesmí k tomu být potřeba nic víc než šroubovák a intuitivní parametrizace. Celé je to postaveno na mapp technologiích, díky čemuž i vizualizace může probíhat na jakémkoli prohlížeči. Box je platforma, která umožňuje zákazníkovi připojit cokoli co nejjednodušší formou a stát se strůjcem vlastního konceptu internetu věcí, který není a nemůže být statickou aplikací, ale umožňuje otevřenost do budoucna a další rozvoj v rámci životního cyklu. Přitom ale připojí celý stávající strojový park. 

Pro koho je primárně produkt určen?

Cílí na dvě skupiny – OEM zákazníci a výrobci strojů, kteří jej mohou dodávat ke strojům dodaným v uplynulých letech. Mohou na dálku prodávat další služby, mohou stroje naučit komunikovat třeba i s dalšími stroji aj. Druhá skupina jsou koncoví zákazníci. Provozní elektrikář má velmi jednoduchou možnost připojit cokoli na sběrnou páteřní síť a uživatelé mohou jednoduše získat poměrně silný nástroj. Orange Box je velmi otevřený v aplikacích, může jich být nekonečné množství. Funkcionalita a know-how nespočívá v hardwaru, ale právě v těchto aplikacích, které spolu dokážou spolupracovat, aniž to zákazník tuší a musí to řešit, stejně jako nemusí řešit jejich upgrade na nové verze a rozšíření o další funkce či migraci na nový hardware. 

Závěrem bych se vrátil zpátky na začátek, k dvaceti letům na tuzemském trhu. Existuje něco, co byste za těch dvacet let udělal dnes jinak? A co jste společnosti přál při sfoukávání svíček na dortu?

Přál bych společnosti, aby se jí podařilo zachovat partnerské vztahy jak uvnitř, tak navenek. To je nejdůležitější. Ačkoli se svět čím dál více propojuje, komunikace se stále častěji anonymizuje. To je to, co si v žádném případě nepřejeme.

A co bychom z dnešního pohledu udělali jinak? V současnosti máme možnosti a technologie, které umožňují jedním kliknutím myši získat informace z celého světa. To tenkrát vůbec nebylo. Nebyl internet, nebyly mobilní telefony, z dnešního pohledu to někomu může připadat divné. Kdysi jsme rozesílali faxové dotazníky, které se vracely vyplněné! V dnešní době se reakce na hromadné maily pohybují v jednotkách procent. Tehdy se nám podařilo začít velice kvalitní bázi spolupráce s mimořádně zajímavými zákazníky. V tomto směru to bylo mnohem lepší! Nevím, co bychom udělali jinak, můžeme mít to sebevědomí, chodit a tvrdit, že všechno, co jsme udělali, jsme udělali dobře. Vše je poplatné době, vládla spousta nadšení i tvrdé práce, dílčí úspěchy i neúspěchy, ale nějakým způsobem všechno šlo. Dnes jsou lidé velice netrpěliví, i kvůli obrovské dostupnosti informací. Z minulé doby je třeba se poučit, zejména trpělivosti a cílevědomosti je v dnešní době potřeba. 


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Úspory v průmyslu
2019-03-05 - 2019-03-05
Místo: Hotel STEP ****, Praha
AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno
AMPER TOUR - komentované prohlídky
2019-03-19 - 2019-03-21
Místo: Výstaviště Brno
Výroba nové generace: Evoluce v signalizační technice
2019-03-19 - 2019-03-19
Místo: Brno, Veletrh Amper

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI