Print

Automatizace pomáhá výrobci plastů snížit zmetkovost

-- 16.10.09

Předem sestavený šestiosový robotický systém pro manipulaci s lahvemi vyfukovanými do formy zvyšuje bezpečnost operátora a výrobní efektivitu.

Celostátní výrobce továrních a zakázkových řešení plastového balení pro potravinářský, chemický a automobilový průmysl a výrobu potřeb pro domácnost požadoval ve svém závodě zvýšit bezpečnost a ergonomii obsluhy ručního systému vykládky stroje Nissei na výrobu lahví. Tento výrobce plastů rovněž usiloval o snížení zmetkovosti a zvýšení produktivity. Ruční vykládací systém stroje na výrobu lahví se používal již přes 20 let a měl několik nedostatků, mj. velkou zmetkovost. Ručnímu systému rovněž chyběla spolehlivost a existovala zvýšená pravděpodobnost úrazu.

Jako jeden z největších výrobců vyfukovaných plastových lahví a nádob z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) a polyetylentereftalátu (PET) usiloval současně s několika výrobními závody z celých Spojených států o automatizaci procesu, která by zvýšila objem výroby kvalitních produktů a zlepšila bezpečnost práce zaměstnanců. Tato firma rovněž doufala v růst svého prodeje pomocí zlepšení efektivity výrobního procesu prostřednictvím automatizace, protože kvůli nedostatečné automatizaci a související omezené kapacitě musela odmítat příležitosti k větším zakázkám. Firma se obrátila na společnost Motion Controls Robotics, aby jí pomohla vyvinout řešení automatizace procesu vykládky lahví a také odstranit problémy s bezpečností a ergonomií, jež souvisejí s úrazy z důvodu repetitivního namáhání.

Dalším cílem bylo snížit zmetkovost, což by nakonec vedlo ke zvýšenému objemu prodeje bez nutnosti vyrábět více produktů než doposud. Tento výrobce se přikláněl k použití robotické techniky pro její výrobní flexibilitu a možnost přemístit ji v případě potřeby do jiné části závodu, dojde-li ke změně pracovního vytížení. Výrobce plastů zvažoval dodavatele s fixním automatizačním systémem, který využívá jednoduchou kluznou plochu, ale došel k závěru, že tento systém není pro jeho potřeby dostatečně spolehlivý. Navíc pokaždé, když by se změnily nástroje formy, by se musela vyměnit i kluzná plocha odpovídající novému produktu. Tím by se zvýšily náklady na výměnu nástrojů, což bylo nepřijatelné.

Navíc v tomto závodě byl již jeden fixní automatizační systém nainstalován, takže firma uvažovala spíše o flexibilnějším a spolehlivějším řešení. Manipulace s plasty Výrobce plastů nainstaloval robotický systém SUBTA společnosti Motion Controls Robotics (předem sestavený systém navržený pro manipulaci s lahvemi z PET, které jsou vyrobeny vyfukováním do formy). Robotický systém SUBTA používá různé robotické jednotky podle typu vykládaného stroje. Tento systém, fungující jako přemístitelná jednotka, uchopuje a staví lahve vzpřímeně na dopravník. Díky své vysoké spolehlivosti, rychlé připravenosti a době cyklu, která je kratší, než je rychlost většiny tvářecích strojů, zajišťuje tento systém vyšší objem výroby. Zabírá také minimální plochu.

Systém pracuje s libovolnou konfigurací odlitků (jedna nebo dvě řady) a umožňuje rychlou výměnu nástrojů. V programovatelném vestavěném závěsném operátorském panelu jsou uloženy výrobní předpisy a nabídky pro výběr vzorů, což umožňuje změnu parametrů za chodu. Dvacetidílný výrobní předpis uchovává data, jako je popis dílu, pozice uchopení a umístění a vzory funkce přísavek. Systém využívá přímočaré nástroje, čímž se odstraňuje nutnost několika hadic, které mohou být náchylné na netěsnost nebo poškození. Odolná konstrukce ze svařovaných trubek a komponenty s nízkými nároky na údržbu tvoří systém, jehož střední doba mezi poruchami je odhadována na pět let.

Jak přijímají systém zaměstnanci a k jakým zlepšením dochází ve výrobě Zaměstnanci a vedení společnosti přijali systém Robotic SUBTA velmi dobře. Aby byly vyvráceny případné obavy zaměstnanců z propouštění, prezentovalo vedení společnosti tento systém jako příležitost k náběhu nové technologie a uvedlo, že po instalaci tohoto systému se objeví nové obchodní příležitosti. „S hrdostí můžeme říci, že po instalaci nových robotických systémů jsme neztratili jediného zaměstnance,“ uvedl vedoucí závodu. „Namísto propouštění byli zaměstnanci přemístěni do jiných částí závodu. Tento úspěch vytvořil nové obchodní příležitosti, což zajistilo bezpečná pracovní místa.

Systémy Robotic SUBTA garantují v našem závodě příjemnější a produktivnější pracovní prostředí.“ Systém omezil nutnost shýbání zaměstnanců o 50 % a vyšší produktivita systému přinesla zvýšení objemu prodeje. „Z tohoto a dalších důvodů se zaměstnanci ptají, kdy nainstalujeme další systémy Robotic SUBTA,“ říká vedoucí závodu. Robotické systémy přinesly rovněž nečekaná vylepšení výrobního procesu. Společnost zaznamenala čisté snížení zmetkovosti o 0,5 %, což přineslo zvýšení objemu výroby o 500 000 lahví ročně, a to jen díky tomu, že je nebylo nutno vyřazovat. A protože se přepracovávalo méně produktů, ušetří firma peníze, jelikož náklady na provoz drticích strojů se s rostoucími cenami pohonných hmot zvýšily.

„Ve srovnání s jinými vykládacími systémy nám šestiosové roboty dávají možnost lahve zabalit nebo je přivést do stroje pro detekci netěsnosti,“ připomněl vedoucí závodu. „Nyní je u robotu k dispozici doba prodlevy, kterou můžeme využít pro sledování sekundárních operací, a nabízí se příležitost pro potenciální přidání další hodnoty zákaznickým procesům. Můžeme to našim zákazníkům prezentovat jako přínos.“ Instalace robotických jednotek měla dopad také na celkovou efektivitu závodu. „Všechno v závodě nyní běží mnohem plynuleji,“ chválí si inovaci vedoucí závodu. „Vyrábí se více lahví, ale tempo se zdá pomalejší, protože se celý systém zjednodušil. Zaznamenali jsme omezení nejasností a aktivity, protože zaměstnanci nyní mohou pracovat ustáleným empem a úspěšně plnit úkoly s vynaložením menšího fyzického úsilí. Lépe také můžeme pochopit úzká místa ve výrobním procesu.“

Zlepšení následných procesů Firma plánuje přísně přezkoumat každý krok v celém výrobním procesu, včetně detekce netěsností, tisku a štítkování. Nyní, když proces běží plynuleji, lze na každý krok pohlížet jako na potenciální úzké místo. Technické oddělení dnes může pracovat na zlepšení procesů následujících po formovacím stroji. Společnost rovněž provedla časové studie provedení plánovaných vylepšení strojů, takže nakonec bude možno zvýšit výkon stroje a tím i objem výroby. Společnost má nyní v závodě nainstalovány čtyři systémy Robotic SUBTA. Závod má 10 strojů, přičemž polovina z nich je nyní vykládána pomocí automatizace. Firma věří, že nové systémy jí pomohly zavést do jejího provozu novou úroveň technologie, a plánuje do budoucna doplnit další automatizační zařízení společnosti Motion Controls Robotics.

„Zkoumáme, kde bychom mohli ekonomicky zdůvodnit zavedení další automatizace,“ svěřil se vedoucí závodu. „Zvolili jsme nejprve místa, kde je realizace nejjednodušší, tj. tam, kde běží jeden formovací stroj celý den, ale také u systémů s nejvyšším zatížením nebo s problémy s ergonomií a bezpečností. Usilujeme o co nejdřívější zavedení další automatizace.“ Cathy Powellová je autorka píšící pro společnost Motion Controls Robotics. Firma sídlí na severozápadě státu Ohio a nabízí komplexní dodávky robotických řešení, od návrhu po instalaci a servis / technickou podporu pro výrobce v nejrůznějších odvětvích. Společnost má zkušenosti s aplikacemi v oblasti manipulace s materiálem (balení krabic, paletizace a obsluha strojů), odebírání materiálu, broušení, odstraňování přetoků, obloukového svařování a systémů naváděných počítačovým viděním.

Pro více informací navštivte: www.motioncontrolsrobotics.com

 

 

Autor: Scott Lang


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy v robotizaci 2020
2020-01-28 - 2020-01-30
Místo: Best Western Premier / Avanti, Brno
DIAGO 2020
2020-01-28 - 2020-01-29
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI