Print

Automatizace části provozu výroby koksu zvýšila bezpečnost lidí

-- 18.05.20

Třinecké železárny (TŽ) letos dokončily automatizaci části provozu koksovny. Po zavedení samočinného řízení koksové rampy v loňském roce byl letos do plného chodu uveden automatický hasicí vůz. 120 tun těžká železniční souprava zajišťuje odběr hotového koksu a jeho převoz bez přítomnosti člověka v kabině. Cílem investice bylo nahradit těžkou lidskou práci a zvýšit bezpečnost.

„Modernizace koksovny je ukázkovým příkladem automatizace hutní prvovýroby, kde plní svůj účel především v nahrazení těžké lidské práce,“ konstatuje ředitel pro investice v TŽ Radek Olszar. Celková investice dosáhla výše 19 milionů korun. Veškeré práce na strojních úpravách i doplnění elektro součástí celého technologického úseku včetně programování firma realizovala vlastními kapacitami techniků a programátorů.

Železniční souprava se skládá z lokomotivy na elektrický pohon a samotného výklopného železničního hasícího vozu. „Souprava se cyklicky pohybuje po dráze dlouhé 270 metrů. Odebírá žhavý koks z jednotlivých koksárenských baterií, převáží jej pod hasicí věž k uhašení, a uhašený pak odváží ke koksové rampě, kde jej vysype. A znovu se přesouvá k odběru hotového koksu,“ vysvětluje Radek Olszar. Cyklus souprava zopakuje za jednu směnu 52krát.
Železniční souprava je vybavena kamerovým systémem, celé kolejiště je oploceno a vstup do něj hlídají elektronicky ovládané branky. Stálý dohled nad provozem automatu zajišťují strojníci prostřednictvím ovládacích panelů a kamer, které přenáší obraz z hasícího vozu.

Automatický provoz rampy již funguje od roku 2018. Systém sám detekuje vysypání hašeného koksu na konkrétní sekci rampy a posléze ji shrnuje na dopravníkový pás k dalšímu využití. Teplotu koksu snímají ve čtyřech místech termokamery, které z termovizního snímku vyhodnotí teplotní rozložení materiálu na páse, a pokud koncentrace žhavého koksu překročí nastavenou mez, dojde vzápětí k dohašení koksu pomocí vodních trysek. Množství shrnovaného materiálu na koksové rampě hlídají radary umístěné nad pásem. Automatický úsek je pod stálým dohledem obsluhy velínu, který byl dovybaven třemi LCD obrazovkami kamerového systému s přenosem obrazu celého úseku.

www.trz.cz


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba 2020
2020-06-09 - 2020-06-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-06-10 - 2020-06-10
Místo: Brno
Marketing 4 Engineering
2020-06-11 - 2020-06-11
Místo: Praha

Katalog

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI