Print

4 výzvy spojené s konektivitou IIoT pre podnikanie

-- 15.11.17

Spoločnosti, ktoré sa snažia o implementáciu stratégie pre Priemyselný Internet vecí (Industrial Internet of Things, IIoT), sa pri prepojení rozdielnych svetov prevádzkových alebo operačných technológií (OT) a informačných technológií (IT) musia zaoberať niekoľkými potenciálnymi problémami.

Podľa štúdie Genpact Research Institute súhlasí 81 % vrcholných manažérov s tvrdením, že prijatie Internetu vecí (Internet of Things, IoT) bude kriticky dôležité pre budúci úspech ich firiem, no len 25 % má jasne definovanú stratégiu priemyselného Internetu vecí (IIoT). Jednou z najväčších výziev, pred ktorými organizácie pri návrhu podobných plánov stoja, je hladké pripojenie zariadení alebo „vecí“, ktoré sa pohybujú na hrane či okraju siete. Pre riadne prepojenie rozdielnych svetov operačných technológií (OT) a informačných technológií (IT) stačí firmám vyvinúť potrebnú stratégiu a implementovať riešenie, ktoré sa zaoberá nasledujúcimi štyrmi kritickými okruhmi problémov.


1. Prepojenie rôznorodých komunikačných médií 

Priemyselné sieťové technológie v roli fyzickej komunikačnej vrstvy veľmi často využívajú iné prostredia ako Ethernet. Namiesto toho tu nachádzame hocičo, od rozhraní RS232/485 po modely alebo svoje vlastné, proprietárne prepojenia – podľa toho, aké je vo firme prostredie a z čoho sa skladá celý systém. Podobne v úlohe dátových protokolov nemusia cez tieto komunikačné médiá behať len protokoly odvodené od IP. Takto bola vytvorená pestrá zmes priemyselných sietí, u ktorých nikto neuvažoval, že by sa v budúcnu mali dať pripojiť k Internetu. Organizácie si dnes preto musia vytvoriť plán, ktorý umožní spoluprácu takýchto rôznorodých komunikačných médií a nasledovne aj nástup úspešnej stratégie IIoT.

2. Neštandardné metódy identifikácie 

Na rozdiel od IP adries, používaných vo svete IT, sa mnohé priemyselné zariadenia v sieti jednoznačne neidentifikujú pomocou štandardných adresných schém. Namiesto toho sa ich adresné schémy líšia podľa výrobcu a typu, a môžu alebo nemusia mať zabudovaný mechanizmus automatického rozpoznávania. Pre prepojenie týchto zariadení do skutočne funkčného celku sú potom nutné znalosti na úrovni ozajstného integračného experta.

3. Stanovenie modelu požiadavka/odpoveď 

Priemyselné siete bývali historicky postavené na modeli požiadavka/odpoveď. Ak sa určitá „vec“ alebo zariadenie zaujíma o dáta, ktoré v sebe obsahuje iné zariadenie, vytvorí príslušné spojenie, vyžiada si tieto dáta a počká na odpoveď s výsledkom. Tento dopytovací model (pull) je síce šikovný pre zariadenia, ktoré pracujú v rámci tých istých digitálnych prevádzkových hraníc, no pre vonkajší svet IT už použiteľný nie je, a to predovšetkým z dôvodov bezpečnosti a škálovateľnosti. Svet IIoT potrebuje preto namiesto toho model so zasielaním (push), kde sa priemyselné dáta odosielajú von do cloudovej platformy.


4. Zavedenie krátkodobého ukládania dát 

V kontextu jednej priemyslovej siete môže existovať niekoľko tisíc zariadení (vecí), ktoré spoločne generujú niekoľko tisíc dátových pozícií. To síce môže vyzerať ako pomerne malá množina dát, ale požiadavky na prevádzku v reálnom čase znamenajú nutnosť vzorkovania týchto pozícií v milisekundových alebo kratších intervaloch a nutnosť detekcie zmeny dát v týchto objemoch. V minulosti sa dali takéto dáta s vysokou frekvenciou jednoducho analyzovať, zareagovať na nich, a potom ich zahodiť. Keďže ale spoločnosti dávajú tieto dáta k dispozícii do IIoT, potrebujú ich krátkodobo ukladať do miesta, odkiaľ sa v okamihu potreby dajú zasielať iným subjektom.

Všetky tieto aspekty musia mať firmy na pamäti nielen pri návrhu svojich procesov, ale aj pri výbere produktov, ktoré im pomôžu s prepojením rôznych svetov OT a IT. Priemyselný Internet vecí (IIoT) znamená pre organizácie veľké príležitosti. Tie ale najprv potrebujú mať jasnú a konzistentnú stratégiu potrieb, aby sa v tejto veci posunuli ďalej. Organizácie, ktoré majú prístup k najväčšiemu množstvu informácií, budú schopné robiť lepšie informované rozhodnutia cez celý podnik.


Tony Paine je prezidentom spoločnosti Kepware pre platformy. Redigoval Chris Vavra, produkčný redaktor, Control Engineering, CFE Media, cvavra@cfemedia.com.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice
Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno

Katalog

BALLUFF CZ s.r.o.
BALLUFF CZ s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha
tel. 724697790

EWWH, s. r. o.
EWWH, s. r. o.
Hornoměcholupská 68
102 00 Praha 10
tel. 734 823 339

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

COGNEX
COGNEX
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
tel. 720 981 181

všechny firmy
Reklama


Tematické newslettery
Anketa


Na internetu
V tištěných médiích
Na veletrzích a výstavách
Jinde

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI